Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Feestelijke opening zorginnovatiecentrum vrouw-kind

11 november 2022

Binnen het zorginnovatiecentrum creëren we samen met Hogeschool Arnhem Nijmegen een omgeving waarin leren, onderzoek en innoveren onderdeel zijn van de dagelijkse praktijk.

Opening zorginnovatiecentrum vrouw-kind | CWZ Nijmegen

Het is bijna een jaar geleden dat de HAN en CWZ een intentieverklaring tot samenwerking hebben getekend. Gedurende twee jaar, verkennen we gezamenlijk kansen voor vergaande samenwerking. Dit doen wij onder andere door het opzetten van zorginnovatiecentra (ZICs), verkennen van gezamenlijke thema’s voor ontwikkeling en innovatie en het realiseren van een fysieke ontmoetingsplek binnen CWZ. CWZ organiseerde op woensdag 2 november een bijeenkomst waarin collega’s van de HAN en het ziekenhuis meegenomen werden in de ontwikkelingen binnen de samenwerking en innovaties. De feestelijke opening van het eerste ZIC vrouw-kind stond daarbij centraal. 

Opening eerste zorginnovatiecentrum

Met een druk op de knop openden Jikke Stevens (kinderverpleegkundige-verpleegkundig opleider-onderzoeker CWZ) en Enzio Boeijen (docent-onderzoek praktijk HAN) het ZIC. Daarna werden de collega’s van de HAN en CWZ meegenomen naar de kinderafdeling, verloskunde en neonatologie. Natuurlijk kon taart niet ontbreken op dit feestelijke moment!

Leren, onderzoek, innovatie

Binnen het ZIC streven we naar het creëren van een omgeving waarin leren, onderzoek en innoveren onderdeel zijn van de dagelijkse praktijk, zowel voor professionals in opleiding als medewerkers. Samen met een projectgroep vanuit de drie afdelingen die samen het ZIC vormen (de kinderafdeling, verloskunde en neonatologie) is een ‘roadmap’ gemaakt voor de ontwikkeling van het ZIC en zijn inmiddels de eerste stappen gezet. Zo zijn er momenteel 12 verpleegkunde studenten bezig met een afstudeeronderzoek. De onderzoeken gaan over de Early Warning Score en het worried sign scoreformulier. Beiden zijn instrumenten om klinische achteruitgang vroegtijdig te signaleren. 

Toekomstplannen

Tijdens het bezoek werd duidelijk dat we in het eerste jaar samen al mooie stappen hebben gezet om leren, ontwikkelen en innoveren te integreren in de praktijk. De start van het ZIC vrouw-kind centrum is daar een sprekend voorbeeld van. Maar er zijn nog veel plannen. Zo willen we stappen zetten in de verdere ontwikkeling van het ZIC binnen het vrouw-kind centrum. Enkele voorbeelden van thema’s waarmee we nog aan de slag willen, zijn: het realiseren van gezamenlijke leermomenten voor studenten en professionals, het optimaliseren van stages en stageplanning, vormgeven van multidisciplinair leren en ontwikkelen en het verkennen van samenwerking met het Ixperium op de HAN.

Tweede ZIC

Komend jaar willen we starten met een tweede ZIC. Daarnaast gaan we verder met de invulling van gezamenlijke thema’s voor onderzoek en innovatie en we hopen op korte termijn het voormalige ‘winkeltje’ te kunnen inzetten als ontmoetingsplek voor professionals en studenten vanuit CWZ en de HAN. Daarnaast willen we gaan bekijken hoe we gebruik kunnen maken van elkaars (onderwijs)faciliteiten. Tijdens de bijeenkomst was duidelijk dat er genoeg enthousiasme is om ook tijdens het tweede jaar van de intentieverklaring gezamenlijk mooie stappen te zetten. De deelnemers werden geïnspireerd, legde contacten en er zijn afspraken gemaakt om mogelijke samenwerkingen te verkennen (of eerst eens samen een kop koffie te drinken).

Video over de kansen die het ZIC biedt

Meer weten over het ZIC? In onderstaande video vertellen leden van de projectgroep over de betekenis en de kansen die het ZIC biedt.