Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Eerste resultaten BCG-PRIME studie: tuberculosevaccin biedt kwetsbare ouderen geen bescherming tegen COVID-19

18 januari 2021

Dat zijn de eerste resultaten van de BCG-PRIME studie onder 6132 kwetsbare patiënten van 60 jaar en ouder.

Dat zijn de eerste resultaten van de BCG-PRIME studie onder 6132 kwetsbare patiënten van 60 jaar en ouder. Het onderzoek naar het bestaande tuberculosevaccin is in september 2020 gestart en uitgevoerd in 20 Nederlandse ziekenhuizen, waaronder alle UMC’s en de Santeon topklinische ziekenhuizen.

‘In ons ziekenhuis is met man en macht gewerkt om in betrekkelijk korte tijd patiënten te includeren in de zogenaamde BCG-Prime studie’, zegt internist Ton Dofferhoff. Hij is hoofdonderzoeker voor CWZ bij deze studie. ‘Samen met de andere Santeon ziekenhuizen en de UMC’s is bij ruim 6.000 kwetsbare oudere patiënten gekeken of het BCG vaccin, wat bekend is als vaccin tegen tuberculose, bescherming zou bieden tegen COVID-19. Vandaag zijn de eerste resultaten bekend gemaakt waarbij we helaas moeten concluderen dat aangetoonde COVID-19-infectie in combinatie met ziekteverschijnselen even vaak optrad op bij kwetsbare ouderen die placebo of BCG vaccinatie hadden gekregen. De studie gaat nog wel door om ook vast te stellen of de BCG vaccinatie de ernst van COVID-19 infectie beïnvloedt, of de gevoeligheid voor andere luchtweginfecties vermindert.’

‘Wel heeft deze studie laten zien waar wij als Santeon ziekenhuizen toe in staat zijn als het gaat om het participeren in belangrijk onderzoek’, zegt Dofferhoff. ‘Dat geldt zeker voor ons als CWZ, omdat we voorop hebben gelopen in aantallen patiënten die we in de studie hebben kunnen laten meedoen.’

Lees hier meer over de onderzoeksresultaten.