Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Eerste coronapatiënt in CWZ krijgt bloedplasma als behandeling

30 april 2020

Het plasma bevat beschermende antistoffen die mogelijk helpen bij de genezing.

Bloedplasma | CWZ Nijmegen

Foto ANP

Vorige week is CWZ gestart met een experimentele behandeling, waarbij een covid-19 patiënt bloedplasma krijgt van een genezen donor. Eén IC-patiënt is al behandeld, bij een tweede gaat dit spoedig gebeuren. Het plasma bevat beschermende antistoffen die mogelijk helpen bij de genezing. Dit onderzoek is begin juli tijdelijk gestaakt. Lees hier waarom.

Minder ernstig beloop

Internist-infectioloog Ton Dofferhoff voert in CWZ de CONCOVID-studie uit die samen met andere ziekenhuizen, onder regie van het Erasmus MC is opgestart. ‘We hopen te laten zien dat de uit het bloed gewonnen plasma met antistoffen van genezen covid 19-patiënten van nut is voor mensen die de ziekte nog doormaken. Antistoffen herkennen het virus en gaan erop vast zitten, waarna ze het uitschakelen. Met name hopen we dat het toedienen van bloedplasma leidt tot een minder ernstig beloop van de ziekte. Dat mensen niet meer naar de IC hoeven of beademd hoeven worden.’

Ebola, sars en vogelgriep

Het medische tijdschrift The Lancet schreef onlangs dat de plasmabehandeling bruikbaar is bij virusinfecties. Er zijn gunstige resultaten zoals lagere sterfte en kortere ziekenhuisopname gemeld bij ebola, sars en vogelgriep, zonder ernstige bijwerkingen. Maar behalve in dierstudies en in twee heel kleine studies zijn positieve effecten  nog niet aangetoond bij covid 19. Ook de VS en China doen onderzoek naar het gebruik van bloedplasma.

15 tot 20 patiënten

CWZ gaat proberen 15 tot 20 patiënten te vinden die willen deelnemen. Landelijk gaat het om ruim 400 patiënten. De studie loopt tot dit aantal is bereikt. Dofferhoff: ‘De ene helft krijgt naast de gewone behandeling extra plasma, de andere helft niet. In welke groep de patiënt valt, wordt bepaald aan dan de hand van loting via een online landelijk systeem. In de studie houden we verschillende zaken bij. Denk aan opnameduur, wel of geen beademing op de IC, en hoe lang het virus aantoonbaar blijft in de kweken.’ Aan het onderzoek doen mensen vrijwillig mee. Ze kiezen daar zelf voor of hun wettelijke vertegenwoordiger als de patiënt het zelf niet kan.

Donoren gezocht

De Nederlandse bloedbanken zoeken sinds eind maart bloedplasmadonoren. Dat zijn genezen covid 19-patiënten die een bewezen infectie hebben doorgemaakt. Lees meer.