Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

DEXA-onderzoek bij radiologie

08 augustus 2023

Sinds enige tijd werken we met een nieuw apparaat bij radiologie. Namelijk de Lunar van GE Healthcare, een DEXA-scanner. Een röntgenapparaat waarmee we kunnen vaststellen of patiënten last hebben van osteoporose. Radiologisch assistent Angelique Peters-Peters en kwaliteitsfunctionaris radiologie Oda van Heugten leggen uit hoe dit onderzoek werkt.

Dexa-onderzoek radiologie | CWZ Nijmegen

Sinds enige tijd werkt de afdeling radiologie met een nieuw apparaat. Namelijk de Lunar van GE Healthcare, een DEXA-scanner. Dit is een röntgenapparaat om vast te stellen of patiënten last hebben van osteoporose. Radiologisch assistent Angelique Peters-Peters en kwaliteitsfunctionaris radiologie Oda van Heugten leggen uit hoe dit onderzoek werkt.

DEXA-onderzoek 

‘Wanneer patiënten kans hebben op osteoporose, verzwakt bot door botontkalking, kunnen zij een DEXA-onderzoek krijgen. Je kunt hierbij denken aan kankerpatiënten, patiënten met een eetstoornis of de ziekte van Crohn, erfelijke osteoporose of andere patiënten met een verhoogd risico op osteoporose,’ vertellen Angelique en Oda. 

Zij vervolgen: ‘Tijdens het DEXA-onderzoek worden foto’s gemaakt van de ruggenwervels en heup en/of pols. Dit doen we met de DEXA-scanner, te vinden in een speciale nieuwe ruimte (A59-39). De scanner meet aan de hand van de hoeveelheid röntgenstraling die het bot doorlaat, de botdichtheid. Wanneer het bot minder dicht is, is er vaak sprake van meer ontkalking en dus mogelijk osteoporose.'

'Naast de foto’s laten we de patiënt ook in een zijligging onder de scan gaan. Zodat we de vorm en eventuele schade aan per ruggenwervel goed in kaart kunnen brengen. Gemiddeld duurt het totale onderzoek 20 tot 30 minuten. En afhankelijk van de uitkomst bepalen we per patiënt een vervolgbehandeling. Bij osteoporose wordt de patiënt doorverwezen naar de osteoporosepoli of behandelt door de eigen huisarts.'

'Rust roest, blijf je botten belasten voor sterke botten wanneer dat kan', is het advies van Angelique en Oda.

Meer informatie over een botdichtheidsmeting

Een botdichtheidsmeting (botdensitometrie of DEXA-scan) is een vorm van röntgenonderzoek. Bij dit onderzoek worden door middel van röntgenstralen afbeeldingen gemaakt van uw bekken en rug. Dit onderzoek wordt gedaan om vast te kunnen stellen of u osteoporose (botontkalking) heeft. Dit onderzoek wordt gedaan op de afdeling radiologie

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.