Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Dermatoloog Hans Alkemade pleit voor 'smeren, kleren en weren'

02 juni 2020

Lees over de samenwerking tussen huisartsen en dermatologen in MedNed, het onafhankelijke platform voor medische professionals.

Moeder smeert dochter in tegen zonnebrand | CWZ Nijmegen

De forse toename van patiënten met huidkanker stelt dermatologen in ons land voor een grote uitdaging. Om de toevloed aan patiënten aan te kunnen, startte in de regio Nijmegen/Boxmeer in 2017 een project waarin dermatologen en huisartsen samenwerken om een andere taakverdeling tussen eerste en tweede lijn mogelijk te maken. CWZ-dermatoloog Hans Alkemade vertelt over de opzet en uitvoering van het project in MedNed, het onafhankelijke platform voor medische professionals.

70.000 nieuwe gevallen per jaar

In MedNed staat het volgende: 'Om de enorme aantallen het hoofd te kunnen bieden bestaan twee opties: het opleiden van nieuwe dermatologen of een herverdeling van zorg en betere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Het project geïnitieerd door huisartsen uit de regio Nijmegen/Boxmeer in samenwerking met CWZ, Radboudumc, de Mauritskliniek (Nijmegen) en Maasziekenhuis Pantein (Boxmeer) richt zich op die tweede optie. “Bij herverdeling kun je denken aan het minder vaak doorverwijzen van patiënten met laagrisico-huidkanker naar de tweede lijn, maar ook aan het eerder terugsturen van patiënten naar de eerste lijn voor controlezorg, bijvoorbeeld na een paar jaar zonder recideven”, licht Alkemade toe. Het project werd mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.

Meer preventie

Aan het slot van het artikel in MedNed houdt Alkemade graag een pleidooi voor meer preventie. “Dat is de enige manier om het tij echt te keren. Analoog aan de Australische en Nieuw-Zeelandse campagne ‘Slip, Slop, Slap’ moeten wij hier inzetten op ‘Smeren, Kleren en Weren’. Voorkomen van overmatige blootstelling aan zonlicht levert het meest op voor jonge mensen, maar helaas is de jeugd niet geneigd tot langetermijndenken. Ik denk dat niet alleen de dermatologen en huisartsen maar ook de maatschappij als geheel moeten bijdragen aan een omslag in denken over zongedrag. Helaas is een minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport die regelmatig onder de zonnebank gaat, geen goed voorbeeld…”

Lees het artikel