Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

CWZ zet zich in voor mensen met arbeidsbeperking

29 juni 2015

100 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Samen met andere grote werkgevers in regio Nijmegen gaat CWZ dit mogelijk maken vóór 2017.

Bestuursvoorzitter CWZ Bart Bemelmans tekent convenant Baanafspraak

CWZ heeft als een van de grote werkgevers in de regio het Convenant Baanafspraak van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen ondertekend. De werkgevers die het Convenant ondertekenden, committeren zich samen aan de realisatie van bijna 100 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Staatssecretaris Jetta Klijnsma opende samen met bestuurders en werkgevers in het Rijk van Nijmegen het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen op donderdag 25 juni. De ondertekening van het Convenant was onderdeel van de opening.

Bestuursvoorzitter Bart Bemelmans tekende convenant

Namens CWZ ondertekende bestuursvoorzitter Bart Bemelmans het convenant. Andere grote werkgevers die het Convenant tekenden zjin: de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Radboud Universiteit, Radboud UMC, NXP, St. Maartenskliniek, Pro Persona, de zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen, UWV en WerkBedrijf.

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is een nieuw arbeidsbemiddelingsbedrijf. Dit is ontstaan uit de samenwerking op het vlak van werk tussen de 7 regiogemeenten* en UWV WERKBedrijf in lijn met de Participatiewet. Vanaf begin 2016 zal sociale werkvoorziening Breed hier eveneens onderdeel van uit maken. Met het WerkBedrijf is er één publieke partner in de regio waar werkgevers terecht kunnen voor arbeidskrachten en informatie en advies over personeelsvraagstukken.

100 werkplekken voor 2017

Met de ondertekening committeren deze organisaties zich aan het realiseren van bijna 100 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking voor 1 januari 2017. Hiermee is de regio al een eind op weg met de regionale opgave van de Baanafspraak uit het landelijke Sociaal Akkoord. In het Rijk van Nijmegen gaat het in totaal om 305 extra banen, waarvan 250 in de marktsector en 55 bij de overheid. De Stuurgroep Arbeidsmarkt Rijk van Nijmegen (SAR), de samenwerking tussen overheden, werknemers, werkgevers en onderwijs in de regio, zet zich hier voor in. WerkBedrijf Rijk van Nijmegen adviseert over de Baanafspraak en zorgt voor de plaatsingen van werkzoekenden.