Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

CWZ zet Thuis-app in om drukte door corona en griep te spreiden

23 december 2021

Een slimme oplossing om mensen eerder naar huis te laten gaan met zuurstof voor thuis

App CWZ-Thuis met zuurstof | CWZ Nijmegen

De drukte in de ziekenhuizen neemt door het aantal coronapatiënten nog steeds toe. Nu zich ook steeds meer mensen met griep melden in het ziekenhuis, zijn er méér oplossingen nodig om ziekenhuisbedden beschikbaar te houden voor mensen die zorg in het ziekenhuis nodig hebben. Zo’n oplossing is om mensen eerder naar huis te laten gaan met zuurstof voor thuis. Sinds half november is die mogelijkheid voor meer patiënten beschikbaar dankzij de app ‘CWZ- Thuis met zuurstof’.

Naar huis met zuurstof 

Sinds anderhalf jaar laat CWZ coronapatiënten die stabiel zijn naar huis gaan met zuurstof. Vooral in de eerste periode na de opname waarderen patiënten deze mogelijkheid. Met het oog op de verwachte griepgolf is dit nu mogelijk voor meer patiënten met benauwdheidsklachten. ‘Patiënten bij wie de medische situatie stabiel genoeg is, kunnen eerder naar huis met een zuurstofapparaat en met een saturatiemeter die meet of er voldoende zuurstof in het bloed is opgenomen. Voor ze naar huis gaan, krijgen ze uitgebreide uitleg en instructies. En sinds deze week ook de app waarmee CWZ hen thuis in de gaten houdt’, zegt longarts en medisch manager transmurale zorg Jürgen Hölters.

Meer ruimte in het ziekenhuis

‘Met deze app creëren we extra capaciteit om mensen te kunnen helpen, zowel thuis als in het ziekenhuis’, zegt longarts en kartrekker digitale zorgtransformatie Anneke van Veen. ‘Daardoor kunnen patiënten eerder naar huis gaan en zijn in het ziekenhuis meer bedden beschikbaar. Omdat ze met de app thuis zelfstandig zuurstof kunnen gebruiken, is dit mogelijk. Op die manier creëren we een soort extra – virtueel – ziekenhuisbed bij mensen thuis.’

Contact met CWZ

In de app vullen patiënten drie keer per dag vragen in, zoals ‘Voelt u zich beter of slechter dan gisteren? of ‘Geef in een score van 0-10 aan hoe kortademig u bent’. Verder meten zij drie maal per dag lichaamstemperatuur en zuurstof saturatie. Ook dit vullen zij in de app in. Deze gegevens gaan direct naar het medisch callcenter van CWZ dat in contact staat met de longverpleegkundige en longartsen. Wijken de waarden af? Dan wordt contact opgenomen om samen met de patiënt en zorgverlener af te stemmen welke zorg nodig is. Patiënten kunnen zelf ook altijd aangeven of ze behoefte hebben aan contact met een zorgverlener. ‘Wij hopen op deze manier de druk op de ziekenhuisbedden te verlichten, en tegelijkertijd de thuiszorgverpleegkundigen en huisartsen te ondersteunen’, aldus Jurgen Hölters.