Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

CWZ voldoet als één van de eerste ziekenhuizen aan eisen digitale uitwisseling rondom medicatie

10 juli 2019

CWZ voldoet als vierde ziekenhuis in Nederland aan de eisen van digitale uitwisseling rondom medicatie van het landelijke VIPP-programma van het ministerie VWS.

Rik ter Meulen en Marien Pluim

CWZ voldoet als vierde ziekenhuis in Nederland aan de eisen van digitale uitwisseling rondom medicatie van het landelijke VIPP-programma van het ministerie VWS. Dat betekent dat CWZ de medicatie gestandaardiseerd in het elektronische patiëntendossiers (EPD) vastlegt en poliklinische medicatierecepten vooral digitaal verstuurt naar apotheken in de regio. Patiënten kunnen een digitaal medicijnoverzicht bij ontslag uit het ziekenhuis bekijken in patiëntportaal MijnCWZ.

Meer dan 50% van de recepten digitaal

Sinds maart dit jaar kunnen artsen van CWZ via het elektronisch patiëntendossier poliklinische recepten rechtstreeks digitaal versturen naar apotheken in de regio. In drie maanden tijd nam het aantal digitaal verstuurde poliklinische recepten toe tot meer dan 50%. Apotheken kunnen de patiënt nu nog sneller, beter en veiliger helpen en er is minder kans op overschrijf- of interpretatiefouten. Marien Pluim, ziekenhuisapotheker vertelt: 'Onze artsen zijn heel blij met deze oplossing, want het is eenvoudig en snel. Hierdoor blijft er in de spreekkamer meer tijd over voor de patiënt.' Nu gaat het nog alleen om recepten van de polikliniek, maar komend jaar wil CWZ dit ook mogelijk maken voor recepten na ziekenhuisopname.

Oplossing voor meesturen onderzoeksuitslagen

Bij een papieren recept staat de laatst bekende uitslag van de nierfunctie op basis van (bloed)onderzoek van de patiënt op het recept. Dit is bij zo'n `15% van de recepten belangrijke informatie voor de apotheker, om de juiste medicijnen en dosering mee te kunnen geven. Deze waarden waren met de komst van de digitale receptenkoppeling tussen CWZ en apothekers niet meer beschikbaar op het digitale recept. Een landelijk probleem waarvoor nog geen oplossing bestond. Apothekers moesten voor deze gegevens in dat geval telefonisch contact opnemen met het Apothekers Service Punt (ATC) van CWZ. Marien: 'Wij hebben bij de start al toegezegd aan de apothekers dat we er alles aan zouden doen om de ontbrekende informatie op het digitale recept te krijgen. Hiervoor hebben wij zelf in ons EPD een technische oplossing ontwikkeld die bij bepaalde medicijnen automatisch de benodigde nierfunctie van de patiënt meestuurt. De apotheken zijn erg blij dat we dit zo snel na de start hebben kunnen realiseren. Dit maakt het medicatieproces eenvoudiger, sneller en veiliger. Nu kunnen meer ziekenhuizen gebruik maken van deze oplossing.'

Landelijke ontwikkelingen

Het digitaal versturen van poliklinische recepten van CWZ naar regioapotheken en het gestandaardiseerd vastleggen van medicatie sluit aan op de landelijke ontwikkelingen om de medicatieveiligheid te verbeteren door digitalisering. CWZ doet mee aan het VIPP-programma van de overheid om dit stap voor stap versneld voor elkaar te krijgen. Nu is module B2 behaald, nadat CWZ slaagde eerder al slaagde voor module B1: medicijncontrole op basis van gegevens van de apotheken. Ook is er een landelijke richtlijn in de maak, die eenduidige vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en met patiënten makkelijker maakt. Zowel CWZ als de apotheken in de regio zullen deze nieuwe 'Informatiestandaard Medicatieproces' in de toekomst gebruiken en hierin samenwerken.

CWZ-ambitie juiste zorg op de juiste plek

Dit is een voorbeeld van onze ambitie om de juiste zorg op de juiste plek te geven: als het kan bij hen thuis, bij de huisarts, in het verpleeghuis of op een buitenpoli van CWZ. Ons streven is alleen verwijzen naar het ziekenhuis als het nodig is. Daarvoor werken we nauw samen met zorgpartners in de regio en maken we gebruik van e-health innovaties.