Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

CWZ trots, want de vlag mag uit voor horizontaal toezicht!

25 maart 2021

In één keer goed registreren van verleende zorg. Dat is de kern van horizontaal toezicht.

In één keer goed registreren van verleende zorg. En geen nacontroles meer vanwege fouten. Dat is de kern van horizontaal toezicht. Vandaag nam manager financiën en administratie Jeroen Lijdsman de HT-vlag in ontvangst (via de post) tijdens de digitale bijeenkomst van de landelijke commissie Horizontaal Toezicht, in aanwezigheid van VGZ en twee andere ziekenhuizen. Een feestelijke mijlpaal voor CWZ.

Voorbeeld voor andere ziekenhuizen

CWZ werd uitgebreid gecomplimenteerd met de gerealiseerde verbeteringen en de innovatieve aanpak daarbij. Voorbeelden zijn onze SCRUM aanpak en het gebruik van textmining om fouten in de naslag te vinden. 'Een voorbeeld voor andere ziekenhuizen', werd gezegd.

Wat is er verbeterd?

Doordat alle registratie en declaratieprocessen in kaart zijn gebracht, is CWZ veel beter in staat om zijn processen te beheersen. Jeroen: ‘Het uitgangspunt is ‘registratie in 1x goed’. De vorm van samenwerking met de verzekeraars met horizontaal toezicht is gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Het past bij de relatie die we hebben met de zorgverzekeraars en bij het maatschappelijke belang om dit op deze manier te doen. Het draagt bovendien bij aan de verlaging van kosten in de zorg.' 

Registratie blijft mensenwerk

Hoofd zorgcontrol Hans de Boer: ‘We waren als ziekenhuis vooral aan het terugkijken en corrigeren, terwijl we ons veel beter konden richten op het verbeteren van processen om problemen te voorkómen. Dankzij horizontaal toezicht wordt dit elk jaar beter.’ Met de officiële bezegeling door de landelijke commissie sluit CWZ een intensief traject af dat twee jaar heeft geduurd. Is CWZ daarmee helemaal klaar? Adviseur Compliance Elisa Jansen: ‘Nee, registratie is ingewikkeld en blijft mensenwerk. Daarom blijven we voortdurend steekproeven doen en starten we verbeterprojecten wanneer er iets niet goed gaat. Maandelijks presenteren we hiervan de resultaten. ‘We nemen onze zorgverzekeraars hierin mee zodat zij steeds meer vertrouwen krijgen in de kwaliteit van onze registratie.’