Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

CWZ stijgt 35 plaatsen in BDO-Benchmark

13 november 2020

In de jaarlijkse BDO-Benchmark van ziekenhuizen in Nederland stijgt het rapportcijfer van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) van een 5 in 2018 naar een 8 in 2019. Daarmee stijgt CWZ 35 plaatsen op de ranglijst naar plaats 20.

BDO-Benchmark

BDO-Benchmark

In de jaarlijkse BDO-Benchmark van ziekenhuizen in Nederland stijgt het rapportcijfer van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) van een 5 in 2018 naar een 8 in 2019. Daarmee stijgt CWZ 35 plaatsen op de ranglijst naar plaats 20.

Met de financiële Stresstest Ziekenhuizen beoordeelt BDO ieder jaar de financiële positie van de ziekenhuissector. Deze jaarlijkse thermometer maakt zichtbaar of ziekenhuizen externe ontwikkelingen en interne aangelegenheden ook financieel goed hebben kunnen managen. De scores worden berekend op basis van de gepubliceerde jaarrekeningen van de ziekenhuizen.

Financiële basis CWZ is gezond

De jaarrekening 2019 van CWZ laat een positief resultaat zien van 6 miljoen euro. Daarnaast beoordeelt BDO de ziekenhuizen op basis van een aantal kengetallen. De solvabiliteit ligt met 27,7% boven het landelijk gewenst niveau van minimaal 25% en de liquiditeitspositie is beter dan het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat de financiële basis van CWZ op korte en lange termijn gezond is. De gerealiseerde investeringen van 2017 en 2018 hebben het beoogde positief effect gehad op de bedrijfsresultaten en de financiële positie van het ziekenhuis.

Ale Houtsma, voorzitter Raad van Bestuur: ‘We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verstevigen van ons financiële resultaat en dat heeft deze mooie cijfers opgeleverd.  We zijn op de goede weg maar we zijn er zeker nog niet. We gaan verder met het door ontwikkelen van de organisatie om ook in de toekomst als organisatie gezond te blijven en kwalitatief goede en patiëntgerichte zorg te kunnen blijven leveren.’

Investeringen

In 2018 en 2019 is gewerkt aan het versterken van de doelmatigheid en zijn er personele en materiele bezuinigingen doorgevoerd. Dat was nodig om voorbereid te zijn op de toekomst in verband met grote investeringen die eraan zaten te komen. We zijn bijvoorbeeld begonnen met het doorvoeren van sociale innovaties om het werkplezier en de autonomie van medewerkers te vergroten. Daarnaast zijn technologische innovaties in gang gezet waarvan de hybride OK een goed voorbeeld is. We zijn gestart met het renoveren van verpleegafdelingen. Op het gebied van digitale zorg is een begin gemaakt met het ontwikkelen en inzetten van e-health en ICT-toepassingen. Daarnaast investeren we in duurzaamheid met aanpassingen in de energievoorziening en mobiliteit. Met al deze investeringen zijn we nu op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Het vormt een goede basis voor verdere ontwikkelingen in de toekomst.