Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

CWZ klaar voor griep: extra bedden en personeel

31 oktober 2019

Tegen het einde van het jaar start de griepepidemie, vaak in december. Normaal gesproken houdt de griepgolf een week of negen aan. Vaccinatie onder zorgverleners kan de gevolgen van een komende griepgolf beperken. Daarom kunnen CWZ-zorgverleners zich in CWZ gratis laten vaccineren tegen de griep.

 

Griepvaccinatie | CWZ Nijmegen

CWZ klaar voor griep: extra bedden en personeel

Tegen het einde van het jaar start de griepepidemie, vaak in december. Normaal gesproken houdt de griepgolf een week of negen aan. Vaccinatie onder zorgverleners kan de gevolgen van een komende griepgolf beperken. Daarom kunnen CWZ-zorgverleners zich in CWZ gratis laten vaccineren tegen de griep.

 

Samen een griepgolf voorkomen
Patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, zijn extra kwetsbaar. Door veel contact met de patiënt is de kans dat ziekenhuismedewerkers het virus overbrengen groot. De overdracht kan gebeuren als iemand nog  niet weet dat hij het griepvirus bij zich draagt en nog gewoon aan het werk is. Daarom is het zo belangrijk dat vooral medewerkers in de directe patiëntenzorg zich laten vaccineren tegen de jaarlijkse griep.

 

Verantwoordelijkheidals zorgverlener
CWZ medewerkers kunnen zich in CWZ gratis laten vaccineren. Op deze manier proberen we als ziekenhuis medewerkers én patiënten te beschermen. Zorgverleners lopen niet alleen een groot risico om griep te krijgen, maar ook om anderen te besmetten. Daarom is het belangrijk om griep uit CWZ te houden. Eerdere jaren hebben we gemerkt wat de gevolgen van een stevige griepepidemie kunnen zijn: uitstel van operaties, opnamestops en verhoogde werkdruk.  Veel kwetsbare grieppatiënten werden naar de spoedeisende hulp gebracht en  meer patiënten dan normaal moesten in isolatie worden verpleegd. Dat legde grote druk op de beschikbare bedden. 

 

Extra capaciteit

CWZ is druk bezig om een toekomstige griepgolf in goede banen te leiden.  Naast de geplande vaccinatiemomenten, wordt er intern bekeken hoe en waar extra capaciteit vrijgemaakt kan worden, mocht dat nodig zijn. CWZ bekijkt verder met verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties wat er nodig is om te zorgen dat mensen die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, gelijk kunnen doorstromen naar een andere opvangplek.