Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

CWZ in top van AD Ziekenhuis Top 100

06 november 2017

In de Ziekenhuis Top 100 van het AD is CWZ flink gestegen, van 50 naar 22. Uiteraard zijn we blij met deze 22e plek. Het geeft aan dat de zorg voor onze patiënten op de onderzochte thema’s goed is.

In de Ziekenhuis Top 100 van het AD is CWZ flink gestegen, van 50 naar 22. Uiteraard zijn we blij met deze 22e plek. Het geeft aan dat de zorg voor onze patiënten op de onderzochte thema’s goed is. Vooral bij cardiologie en zorg bij kanker (oncologie) zijn de resultaten erg goed. Op ingrepen bij aandoeningen die veel voorkomen als gebroken heupen en plaatsen van protheses (heup, knie) scoort CWZ maximaal.

Verbeterd ten opzichte van eerdere jaren is medicatieverificatie. Dit betekent dat de arts niet alleen kijkt naar het medicatieoverzicht van de apotheek, maar ook naar de medicatie die mensen daadwerkelijk gebruiken bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis. Deze controle konden we nog niet eerder doen omdat ons ict-systeem dit niet ondersteunde.

Betekent de stijging dat de kwaliteit van de zorg in CWZ het afgelopen jaar flink is gestegen? Op basis van deze uitslag kun je dat niet zomaar zeggen. Het lijstje is dit jaar opgesteld aan de hand van andere onderwerpen dan vorig jaar of het jaar daarvoor. Ook de manier waarop de punten worden verdeeld is ieder jaar anders. Dat maakt dat het ene jaar niet helemaal vergelijkbaar is met het andere jaar.

Wat doet CWZ met de resultaten?
Doel van CWZ is leveren van de best mogelijke zorg, daarom is zo’n onderzoek ook een mooie manier om van te leren. Welke onderdelen kunnen beter? Het onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat we medicatie nog niet digitaal voorschrijven. Dat kunnen we pas vanaf 8 december als we met een elektronisch patiëntendossier gaan werken. Ook gaan we er samen met de regio aan werken dat patiënten niet onnodig lang in CWZ hoeven te blijven, maar dat er snel een plek in een verpleeghuis of bij de thuiszorg beschikbaar is.