Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

CWZ Erepenning voor klinisch chemicus Jos van der Stappen

07 januari 2019

Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft Jos van der Stappen de CWZ Erepenning in ontvangst genomen. Hij ontving deze voor zijn bijzondere inzet voor CWZ.

Erepenning Jos van der Stappen | CWZ Nijmegen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft Jos van der Stappen de CWZ Erepenning in ontvangst genomen. Hij ontving deze voor zijn bijzondere inzet voor CWZ. Sinds april 2000 werkt Jos als klinisch chemicus in CWZ. Daarvan werkte hij van 2003 tot 2014 als integraal manager van het Klinisch Chemisch Laboratorium. Met hart en ziel beantwoordt hij vragen over biologisch verwantschap.

Deur staat altijd open

Jos van der Stappen heeft een sociale inborst. Zijn collega’s waarderen zijn laagdrempelige en informele benadering. Hij is erg sociaal betrokken en geïnteresseerd in hun wel en wee. Zijn deur staat altijd open. Daarnaast is hij een gemotiveerde opleider van assistenten klinische chemie. Met zijn ruime ervaring en netwerk helpt hij jongere collega’s in het vakgebied op weg.

DNA verwantschapsonderzoek

 Kenmerkend voor de werkwijze van Jos is dat hij niet bang is om nieuwe paden in te slaan. Het succes van het DNA verwantschapsonderzoek is daar een mooi voorbeeld van. Het begon met het verzoek van een huisarts om eenmalig biologisch verwantschap vast te stellen met behulp van DNA technieken. Tegenwoordig is DNA verwantschapsonderzoek niet meer weg te denken uit het laboratorium van CWZ. Hierdoor is deze plek uitgegroeid tot een van de weinige erkende laboratoria in Nederland voor het uitvoeren van rechtsgeldige verwantschapstesten.

Zekerheid over biologisch verwantschap

Zijn grote persoonlijke betrokkenheid bij DNA verwantschapsonderzoek zorgt vaak voor tevreden reacties van cliënten. Dit geldt bijvoorbeeld voor talloze donoren en donorkinderen ingeschreven bij de KID-DNA database (Kunstmatige Inseminatie Donorsperma). In deze database worden anonieme zaaddonoren door middel van DNA technieken gelinkt aan door anoniem zaad verwekte donorkinderen. Meer dan duizend cliënten hebben zekerheid gekregen over hun afstammingsvragen en biologische verwantschap. Daarnaast ondersteunt het klinisch laboratorium van CWZ bekende TV programma’s als ‘DNA Onbekend’ en ‘Spoorloos’.

'Je moet naar de mensen toe’

Ook heeft Jos zich jarenlang ingezet voor een goede relatie tussen CWZ en andere zorginstellingen. Zijn motto ‘je moet naar de mensen toe’ heeft z’n vruchten afgeworpen. Deze benadering heeft ervoor gezorgd dat de lab diagnostiek voor huisartsen grotendeels behouden is gebleven in het klinisch chemisch laboratorium van CWZ. Ook heeft hij een intensieve samenwerking tussen CWZ en Fiom, een Nederlandse stichting gespecialiseerd in ongewenste zwangerschap en vragen over verwantschap, geïnitieerd. Samen zorgden zij voor het oprichten van het KID.

Tal van CWZ commissies

Zijn betrokkenheid bij CWZ blijkt uit zijn actieve deelname in tal van CWZ commissies. Hij was lid stafbestuur, voorzitter transfusiecommissie, lid commissie huisartsendiagnostiek, ICT-commissie, commissie 1ste en 2de lijn, lid regiegroep huisartsen, adviseur individueel functioneren specialisten, voorzitter materiaal advies commissie. De Raad van bestuur reikte dan ook met groot genoegen de CWZ-erepenning uit aan Jos van der Stappen en dankt hem hartelijk voor zijn niet aflatende inzet in en grote betrokkenheid bij CWZ.