Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

CWZ en HAN ondertekenen convenant voor samenwerking op gebied van patiëntenlogistiek

04 juli 2019
Lid college van bestuur HAN Yvonne de Haan en lid raad van bestuur CWZ Gosse van der Veen tekenen samenwerkingsconvenant patiëntenlogistiek | CWZ Nijmegen

De ziekenhuiszorg kan beter worden door deze slimmer te organiseren. Meer kennis over zorglogistiek leidt tot kortere wacht- en doorlooptijden en een efficiëntere bedrijfsvoering. Om deze reden wisselen HAN University of Applied Sciences (HAN) en CWZ expertise uit en ontwikkelen ze samen nieuwe initiatieven. Gisteren is deze samenwerking bezegeld tijdens het symposium ‘Zo plan je de beste patiëntreis’.

 

Learning Community

CWZ is druk doende om de patiëntenlogistiek te verbeteren. Bij de veranderingen krijgt het ziekenhuis begeleiding en ondersteuning van onderzoekers, trainers en studenten van het KennisDC Logistiek Gelderland, een initiatief van de HAN. In de Learning Community die vorig jaar is gestart, hebben al 9 stagiairs een bijdrage geleverd. Bijvoorbeeld aan een nieuwe operatie opname afdeling en een ‘pre-operatieve boulevard’. In CWZ heeft de Learning Community een fysieke plek. Het is een plek waar studenten aan opdrachten werken, waar ziekenhuismedewerkers terecht kunnen voor vragen of ideeën, waar kennis wordt uitgewisseld. Ook de toekomstige generatie zorgverleners wordt niet vergeten: studenten verpleegkunde bijvoorbeeld kregen onlangs een workshop zorglogistiek.

Reis wordt prettiger

CWZ-manager Monique Royen geeft een paar concrete voorbeelden van de verbeteringen in CWZ. Ontslaggericht werken en het tijdig regelen van vervolgzorg thuis of in het verpleeghuis helpen om patiënten niet langer dan nodig in het ziekenhuis te houden. Ontslaglounges zorgen voor een plek waar patiënten nog even kunnen wachten voordat ze naar huis kunnen, terwijl hun bed al vrijkomt. Een operatie opname afdeling leidt tot een efficiënte en rustige voorbereiding van patiënten op de ingreep en heeft het voordeel dat de gewone verpleegafdelingen zich kunnen focussen op de post-operatieve zorg. Een acute opname afdeling kan ervoor zorgen dat acute opnames niet meer voor verstoringen zorgen op de reguliere verpleegafdelingen. Integraal capaciteitsmanagement helpt om aan de hand van cijfers de zorg beter in te richten.
Royen: ‘Al deze initiatieven dragen eraan bij dat de reis van de patiënt door het ziekenhuis prettiger wordt. Zonder onnodig wachten, maar met ‘stops’ die goed op elkaar aansluiten. Zodat de patiënt alleen die tijd in het ziekenhuis verblijft die medisch gezien nodig is.’

Kwaliteit van zorg

De samenwerking met de HAN is bijzonder te noemen omdat ze niet beroepsinhoudelijk is zoals bij verpleegkundige opleidingen. Het vakgebied zorglogistiek in het ziekenhuis heeft betrekking op alle processen rond de zorg voor patiënten (patiëntenlogistiek) en de benodigde goederen zoals bedden en hulpmiddelen (goederenlogistiek). Dr. Dennis Moeke, onderzoeker aan de HAN: ‘Verbetering van logistieke processen draagt bij aan de kwaliteit van de zorg en leidt tot betere benutting van de capaciteit. In de meeste ziekenhuizen is een gebrek aan logistieke expertise bij zorgprofessionals. Logisch, verpleegkundigen, medisch specialisten en ondersteuners zijn hier niet in opgeleid. Hun focus ligt nog vaak bij de eigen rol in de behandeling van patiënten, waardoor ze te weinig procesgericht werken. Ook de communicatie en samenwerking kunnen beter. Kennis over logistiek blijft vaak beperkt tot enkele management- en staffuncties. Ik verwacht dat we met de Learning Community komende tijd mooie successen kunnen melden.’

CWZ-ambitie doelmatige zorg

De samenwerking van HAN en CWZ op gebied van patiëntenlogistiek is een voorbeeld van onze ambitie om doelmatige zorg te geven. In CWZ is de zorg slim georganiseerd, gericht op een waardevol resultaat dat patiënten echt verder helpt, en gaan we bewust om met middelen om de zorgkosten omlaag te brengen.