Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

CWZ derde keer op rij erkend als seniorvriendelijk ziekenhuis

13 oktober 2017

Nederlands grootste seniorenorganisatie KBO-PCOB geeft CWZ voor de derde keer het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis. KBO-PCOB heeft dit keurmerk in 2013 ontwikkeld door KBO-PCOB en reikt het elke twee jaar uit.

Nederlands grootste seniorenorganisatie KBO-PCOB geeft CWZ voor de derde keer het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis. KBO-PCOB heeft dit keurmerk in 2013 ontwikkeld door KBO-PCOB en reikt het elke twee jaar uit.

“Dit is opnieuw erkenning voor onze inspanningen om het ziekenhuis een veilige plek te maken. Met passende zorg voor iedere oudere die CWZ bezoekt”, zegt geriater Lesley Kuipers. “We beperken ons niet tot speciale voorzieningen voor de meest kwetsbaren, maar zorgen we voor hoge kwaliteitszorg en aandacht voor álle ouderen. En als het nodig is, geven we extra maatwerk. Alle medewerkers die kwetsbare ouderen tegenkomen, zijn extra opgeleid en we hebben een sterk consultatieteam bij aanvullende vragen en zorg. Wij zijn ook trots op de samenwerking met de partners in de regio. Overdracht en nazorg na ziekenhuisopname zijn daardoor goed geregeld. Het kwaliteitskeurmerk voor de derde keer op rij behalen is een echte opsteker voor het hele ziekenhuis!”

Over het keurmerk
Er zijn veertien verschillende kwaliteitscriteria waarop KBO-PCOB de deelnemende ziekenhuizen beoordeelt. Zoals beschikbaarheid en inzet van een team van geriaters, goede afstemming van alle behandelingen en goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.

Strengere eisen
De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden elke twee jaar verzwaard. Absolute voorwaarde blijft de aanwezigheid en inzet van een team geriatrie, net als een goede overdracht na ontslag. In deze ronde is daar onder meer bijgekomen dat het ziekenhuis de oudere patiënt goed betrekt bij het behandelbeleid en extra aandacht heeft voor ouderen op de spoedeisende hulp.

Keurmerk is om te prikkelen
Met het keurmerk wil KBO-PCOB ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen die er voor kunnen zorgen dat ouderen maximaal profijt hebben van een ziekenhuisopname en heropnames worden voorkomen. Dat ziekenhuizen deze doelgroep belangrijk vinden, blijkt uit de hoge deelname aan het verkrijgen van het keurmerk. Liefst 93% van de Nederlandse ziekenhuizen werkte deze keer mee aan het kwaliteitsonderzoek. 63 van de 114 benaderde ziekenhuislocaties krijgen deze keer het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend. Dat zijn er drie meer dan twee jaar geleden.

Feiten en cijfers
- In 2015 kregen 60 deelnemende ziekenhuizen het keurmerk. In 2013 waren dat er 47. - 65% van alle ligdagen in het ziekenhuis komt voor rekening van 60-plussers (NVZ, 2016). - Nederland telt 3,1 miljoen 65-plussers, waaronder 700.000 80-plussers (CBS 2017) - Twee derde van de 65-plussers heeft meer dan één chronische ziekte (RIVM 2017)