Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Bijna 1 op de 5 patiënten gebruikt patiëntportaal MijnCWZ

31 januari 2019

Ruim een jaar geleden introduceerden we ons patiëntportaal. Het gebruik neemt alleen maar toe!

Ruim een jaar geleden introduceerde CWZ het patiëntportaal MijnCWZ. Hierin kunnen onze patiënten grote delen van hun medisch dossier digitaal inzien. Sindsdien is er al 100.000 keer in gekeken en dit aantal neemt alleen maar toe!

Betrokkenheid bij en van patiënten

CWZ vindt het belangrijk om patiënten meer te betrekken bij hun zorg, onder meer door middel van het patiëntportaal. Via MijnCWZ kunnen patiënten zich beter informeren en voorbereiden op hun afspraak met de arts in het ziekenhuis. Of kunnen zij na afloop thuis alles nog eens rustig nalezen, zoals behandelverslagen of brieven aan de huisarts. Bovendien kunnen patiënten hierdoor beter samen beslissen met hun arts.

Actuele informatie en uitgebreid dossier

De bezoekcijfers van MijnCWZ laten zien dat patiënten behoefte hebben om hun dossier in te zien. Zo’n 20.000 patiënten keken er afgelopen jaar in en dat aantal neemt structureel toe. Het portaal biedt een relatief uitgebreid dossier, met afspraakoverzichten, (lab)uitslagen, medicijnoverzichten en behandelverslagen. MijnCWZ is voor patiënten interessant omdat CWZ al real time inzage biedt. Dat betekent dat onderzoeksresultaten en dossierinformatie nadat ze zijn vastgelegd, direct in MijnCWZ zijn in te zien door de patiënt. Als hij daarvoor kiest. Doordat de patiënt de uitslag al weet, kan hij in het gesprek met de specialist ingaan op het vervolg van de behandeling.
Daarnaast kunnen patiënten zelf veel zorgzaken vanuit huis regelen, zoals het online invullen van vragenlijsten of via een e-consult vragen stellen aan hun specialist. Dat laatste gebeurt momenteel zo’n 150 keer per maand. CWZ was één van de eerste ziekenhuizen die het e-consult ziekenhuisbreed voor alle patiënten op de polikliniek beschikbaar stelt.

Patiënt blij met openheid over dossier

Uit een tevredenheidsmeting onder onze patiënten blijkt dat patiënten blij zijn met het inzicht, de uitgebreide verslagen en de openheid die MijnCWZ met zich meebrengt. Zij zien in de toekomst graag een nog uitgebreider en completer dossier en willen meer toelichting en interactiemogelijkheden.

'Dat ik digitaal mijn gegevens kan inzien, geeft mij een gevoel van veiligheid en openheid' en 'Handig om alvast uitslagen te bekijken ter voorbereiding op een consult' 
Patiënten over MijnCWZ

MijnCWZ in 2019

CWZ zet ook dit jaar voorlichtingscampagnes in om patiënten uit te nodigen gebruik te maken van MijnCWZ. En om zorgverleners te informeren, want beide partijen hebben immers baat bij digitale informatie-uitwisseling. Daarom doet CWZ mee aan het landelijke VIPP-programma van het ministerie van VWS om digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverlener en patiënt te versnellen. Hiervoor ligt CWZ goed op koers. Verder worden er inhoudelijk gezien dit jaar nieuwe onderdelen in MijnCWZ geïntroduceerd. Zoals machtigingen, waardoor ouders in het dossier van hun kind kunnen kijken, en voorlichting op maat.

CWZ-ambitie betrokken patiënt

Dit is een voorbeeld van onze ambitie om patiënten te betrekken bij hun zorg. Een betrokken patiënt betekent: mensen helpen om de regie te nemen, begrijpelijke informatie geven en samen beslissen over de zorg die het beste bij hen past.