Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Besmettelijke ziekte kinkhoest geconstateerd bij medewerkers afdeling verloskunde CWZ

09 mei 2019

Sinds dinsdag 7 mei 2019 is bij enkele medewerkers op afdeling verloskunde kinkhoest geconstateerd.

Sinds dinsdag 7 mei 2019 is bij enkele medewerkers op afdeling verloskunde kinkhoest geconstateerd. Om verdere verspreiding te voorkomen en de gezondheidsrisico’s voor patiënten en pasgeborenen te voorkomen, zijn direct passende maatregelen genomen. Zo wordt uit voorzorg antibiotica toegediend. Dit gebeurt in samenwerking met GGD Gelderland-Zuid. Patiënten van wie de kans bestaat dat zij besmet zijn geraakt, huisartsen en samenwerkende zorgpartners in de regio Nijmegen worden geïnformeerd. 

Kijk voor vragen of meer informatie over kinkhoest op de website van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Wat is er aan de hand?
Bij 3 medewerkers is besmetting met kinkhoest geconstateerd. Op basis van deze informatie is besloten dat mensen die na 3 april op de afdeling verloskunde zijn geweest mogelijk risico lopen.

Op dit moment worden alle moeders die in die in deze periode op de afdeling verloskunde zijn geweest gebeld om hen te informeren. Het gaat daarbij om 200 tot 240 moeders. Is de moeder twee weken voor de bevalling of eerder gevaccineerd, dan zijn zijzelf en de baby  beschermd.

Is de moeder niet gevaccineerd en is haar bezoek aan CWZ langer dan 3 weken geleden, dan krijgt zij het advies om bij klachten bij haar zelf, de baby of andere gezinsleden contact op te nemen met hun huisarts. Deze kan bepalen of de klachten duiden op kinkhoest.

Moeders die na 17 april op de afdeling zijn geweest en die niet gevaccineerd zijn, krijgen het advies om via hun huisarts preventief met antibiotica te starten. Dit geldt ook voor de baby en andere gezinsleden.

Hoe worden moeders geïnformeerd?
Op dit moment is ruim de helft van de moeders telefonisch bereikt. Ze hebben veel vragen, maar stellen het ook erg op prijs dat zij persoonlijk worden benaderd. Uit deze belronde blijkt dat zeker 50% van hen tijdens de zwangerschap is gevaccineerd. Daarmee is zowel de moeder als de baby beschermd.

Onder de moeders en baby’s zijn tot nu toe geen ziektegevallen geconstateerd.

Samenwerking met GGD
De besmetting is gemeld bij de GGD. CWZ trekt samen op met het team infectieziekten van  de GGD Gelderland Zuid in het beleid en informatievoorziening. Bovendien zijn ook huisartsen, eerstelijns verloskundigen, kraamzorginstanties en omliggende ziekenhuizen geïnformeerd.

Kinkhoest komt regelmatig voor in Nederland. Regelmatig is er een periode waarin de ziekte vaker voorkomt. Gemiddeld krijgt elk jaar 10% van alle mensen kinkhoest, waarbij een deel van de mensen de ziekte zonder klachten (asymptomatisch) doormaakt.