Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Beeldbellen als consult van de toekomst

02 februari 2022

Sinds de coronacrisis hebben artsen vaker contact met hun patiënten via een videoconsult. Longarts Anneke van Veen deelt graag tips en ervaringen van patiënten met wie zij beeldbelt.

 

Sinds de coronacrisis hebben artsen vaker contact met hun patiënten via een videoconsult. Longarts Anneke van Veen deelt graag tips en ervaringen van patiënten met wie zij beeldbelt.

Iets meer gewoon

‘In het voorjaar van 2020 zijn we in CWZ gestart met het videoconsult. Inmiddels zijn we een stuk verder en voelt het steeds iets meer gewoon om als zorgverlener en patiënt met elkaar te beeld-bellen. Omdat we benieuwd zijn hoe patiënten het ervaren om de arts of verpleegkundige niet in het echt maar op een beeldscherm te zien en spreken, vragen we hen geregeld wat ze hiervan vinden.’

Meer tijd en minder geregel

‘We horen vooral terug dat patiënten de grootste voordelen van een videoconsult vinden dat ze niet hoeven te reizen en weinig hoeven te regelen. Zo hoeven ze nu bijvoorbeeld hun kinderen niet te vragen om vrij te nemen om mee te gaan naar een afspraak in het ziekenhuis. Als de kinderen er zelf wel graag bij willen zijn, kan dat nu heel snel, veilig en eenvoudig. Het maakt niet uit waar je bent: je logt via een persoonlijke link in op de beveiligde omgeving en neemt deel aan het videoconsult.’

Vertrouwde omgeving

‘Daarnaast vinden patiënten die slecht nieuws ontvangen het erg fijn om in zo’n situatie gewoon thuis te zijn. Ze vinden het prettig om daarna niet meer door het ziekenhuis te moeten lopen of het verkeer in te moeten. Verschillende patiënten geven aan het prettig te vinden om het nieuws in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen verwerken, al dan niet samen met hun dierbaren.’

Niet anders dan anders

Anneke van Veen werd een tijd terug gevolgd door Omroep Gelderland in de serie Nu in het ziekenhuis. Daarin is te zien hoe het videobellen verloopt. Ze heeft een afspraak met een patiënte om de uitslag van de bronchoscopie te bespreken. Aanvankelijk lukt het niet om de verbinding tot stand te brengen, maar na wat telefonische hulp is er beeld én geluid. De betreffende patiënte vindt het wel prettig, vertelt ze naderhand aan de verslaggeefster. ‘Ik heb geen rijbewijs en moet altijd iemand inschakelen om naar het ziekenhuis te komen. Nu hoef ik niet naar Nijmegen. Ik mis het contact op de poli niet. Alles wordt goed uitgelegd en het is eigenlijk niet anders dan anders.’

Digitaal op weg helpen

Beeldbellen is inmiddels mogelijk bij meerdere specialismen in CWZ. Het moet nog een beetje in het systeem komen bij patiënten en zorgverleners, blijkt uit het feit dat wordt aangegeven dat sommige consulten achteraf ook goed via beeld hadden kunnen plaatsvinden. CWZ wil hierin meer instructie en begeleiding gaan bieden om hen op weg te helpen in het voeren van een videoconsult. Je kunt elkaar dan immers niet alleen spreken, maar ook zien. Dat biedt voordelen voor het delen van non-verbale informatie, voordoen van oefeningen en het laten aanhaken van een mantelzorger. 

Consult van de toekomst

Anneke: ‘Mocht het echt niet lukken, dan kun je natuurlijk altijd nog de telefoon pakken. Maar dan mis je de visuele non-verbale communicatie. Ik zie beeldbellen echt als hét consult van de toekomst. Sinds de start is hierin ook veel verbeterd. Zo is het inmiddels mogelijk om het scherm met de patiënt te delen en daarop scans en foto’s te laten zien. Je kunt op deze manier goed met elkaar meekijken, dingen aanwijzen en samen bespreken, waardoor het een volwaardig consult wordt.‘Eigenlijk zijn de enige redenen om een patiënt nog fysiek te zien ontbrekende apparatuur of vaardigheden en/of de noodzaak voor een lichamelijk onderzoek. Dat is lang niet bij ieder consult het geval.’

Altijd toegankelijk

‘De coronapandemie heeft beeldcontact genormaliseerd en veel veranderd in het begeleiden, voorlichten en monitoren van patiënten. Zo heeft de CWZ Thuis app voor het thuis meten en monitoren van patiënten een behoorlijke vlucht genomen met nu al een kleine 20 ziektebeelden die digitaal worden ondersteund. Het streven is om dit de komende jaren in hoog tempo uit te bouwen. Uiteindelijk wil je in alle zorgpaden digitale ondersteuning aanbieden, zodat patiënten altijd toegang hebben tot de juiste zorg en niet alleen tijdens controlemomenten op de polikliniek. Patiënten bie-den we hierin begeleiding en hoeven dan alleen naar het ziekenhuis te komen als dat echt nodig is.’

Dit nieuwsbericht is onderdeel van de communicatie over de Slimme Zorg Estafette. Jaarlijks besteedt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport in februari een maand lang aandacht aan digitale zorg. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen kunnen op eigen initiatief hieraan deelnemen. CWZ doet ook dit jaar weer mee. Deze keer vanwege de COVID-pandemie alleen online via nieuwsberich-ten en video’s. Nieuwsgierig naar eerdere edities? Klik dan op deze link voor meer informatie.  

 

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief