Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Babyconnect van start; digitale gegevens-uitwisseling in de geboortezorg

06 januari 2022

Samen met bijna 90 geboortezorg organisaties uit de regio hebben we de krachten gebundeld om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Babyconnect gaat van start!

Geboortezorg | CWZ Nijmegen

Geboortezorg | CWZ Nijmegen

Samen met bijna 90 geboortezorg organisaties uit de regio’s Arnhem, Boxmeer, Nijmegen, Ede, Tiel en Deventer hebben we de krachten gebundeld om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren. Begin december heeft het Ministerie van VWS de aangevraagde subsidie voor implementatie van digitale gegevensuitwisseling goedgekeurd: Babyconnect gaat van start!

Einddoel van dit programma is dat de relevante gezondheidsinformatie van de zwangere voor alle betrokkenen beschikbaar is, waardoor cliënt en zorgverlener versterkt worden in hun eigen positie en beter kunnen samenwerken in het zorgnetwerk.

Het regionaal partnerschap bestaat uit een samenwerking van de Integrale Geboortezorg Organisatie en verloskundige samenwerkingsverbanden. In de samenwerking werken o.a. ziekenhuizen, eerstelijns verloskundigenpraktijken, echopraktijken, kraamorganisaties en de jeugdgezondheidszorg met elkaar samen.

Aan de slag

Verloskundige samenwerkingsverbanden hebben al meer dan 10 jaar grote behoefte om digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Chantal van Bijsterveldt, gynaecoloog CWZ: ‘We zijn heel blij met deze eerste grote stap in verbetering van elektronische informatie-overdracht tussen verloskundigen en ziekenhuizen. Geen losse papiertjes meer, geen versnipperende oplossingen, maar overstijgend. Gegevensuitwisseling is de basis van alles. Betere informatie-overdracht geeft minder informatieverlies en daardoor ontstaat nog betere kwaliteit van zorg.’

Babyconnect

Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.