Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Astmapatiënten minder vaak naar het ziekenhuis door CWZ Thuis app

12 januari 2021

CWZ heeft samen met digitale partner Luscii een nieuwe thuismonitoring app ontwikkeld voor patiënten met ernstig astma.

CWZ Thuis app voor astma

Anneke van Veen en Jurgen Holters

CWZ heeft samen met digitale partner Luscii een nieuwe thuismonitoring app ontwikkeld voor patiënten met ernstig astma. Ook deze patiënten hoeven nu minder vaak naar het ziekenhuis voor controleafspraken.

Thuis meten

Voor patiënten met moeilijk behandelbaar astma wijzigt de medicatie vaak snel. Iedere 6 weken komen deze patiënten op controle op de polikliniek om de longfunctie te meten en het effect van de medicatie vast te stellen. Deze patiënten kunnen nu via hun zorgverlener worden aangemeld voor de CWZ Thuis app. Hierbij krijgen zij een spirometrie set om thuis zelf hun longfunctie te meten. De gemeten waarden plus enkele vragen over klachten en kwaliteit van leven vullen de patiënten vervolgens in de app in en worden doorgestuurd naar het medisch callcenter. Wijken de ingevulde gegevens af van normale waarden? Dan wordt de patiënt gebeld en worden gezamenlijk vervolgstappen besproken.

Antilichaam

Patiënten die niet voldoende stabiliseren, kunnen in aanmerking komen voor behandeling met een zogenaamde ‘biological’. Dit is een kunstmatig antilichaam gericht tegen astmatische ontsteking. Deze patiënten krijgen 1x per 2, 4 of 8 weken een injectie in het ziekenhuis.Als blijkt dat de patiënt gunstig reageert op de ‘biological’, dan leert de patiënt om de injectie zelf te zetten. Ook deze patiënten kunnen thuis goed begeleid worden met de CWZ Thuis app voor astma.

Zelf managen

 “We hebben ongeveer 200 ernstig astma patiënten onder onze hoede. Hiervan heeft ¾  een ‘biological’. Omdat zij vaak en lang klachten houden die invloed hebben op de kwaliteit van leven, wil je hen ook zelf een stuk regie geven in de vorm van zelfmanagement”,  aldus Jürgen Hölters, longarts met aandachtsgebied ernstig astma. “Voor ons als zorgverleners is het cruciaal dat we de patiënt zien nét voor het slechter gaat zodat we de juiste zorg op het juiste moment kunnen geven. De CWZ Thuis app voor astma is een hele mooie stap om dit te helpen bevorderen.”

Meer regie

Anneke van Veen, longarts met specialisatie in astma en één van de grondleggers van de CWZ Thuis app: “Naast het invullen van gezondheidsvragen en metingen geeft de app op basis daarvan namelijk zelf ook ‘alerts’ en adviezen aan de patiënt. Om bijvoorbeeld contact op te nemen met de longverpleegkundige of om de medicatie aan te passen. Ook nieuw is dat er in samenwerking met Luscii verschillende educatiefilmpjes zijn opgenomen over bijvoorbeeld inhalatorgebruik. Het is heel mooi dat een astmapatiënt met de CWZ Thuis app nu zelf meer regie over zijn eigen gezondheid heeft en minder vaak naar het ziekenhuis hoeft!”

E-health

CWZ is al langer bezig met de inzet van e-health om de zorg naar de patiënt toe te brengen. Ook patiënten geven aan deze manier van werken prettig te vinden. CWZ beschikt over een eigen medisch callcenter met opgeleide professionals die ervaring hebben met het ondersteunen van patiënten die gebruik maken van e-health toepassingen. Inmiddels heeft CWZ meerdere apps voor telemonitoring van verschillende aandoeningen in gebruik.

Lees hier meer de CWZ Thuis apps of kijk op de website van onze digitale partner Luscii.