Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

15 juni: internationale dag tegen ouderenmishandeling

15 juni 2021

CWZ en Veilig Thuis slaan de handen ineen tegen dit probleem.

Geriatrie ouderenmishandeling | CWZ Nijmegen

Vandaag, 15 juni, is het de dag tegen ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling is een serieus probleem waar de laatste jaren steeds meer aandacht voor is. CWZ en Veilig Thuis slaan daarvoor de handen ineen.

Afhankelijkheidsrelatie

Marieke Verhoeven, verpleegkundig consulent geriatrie en aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling, begint te vertellen: ‘Bij ouderenmishandeling is er altijd sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Dit kan twee kanten op gaan: 1) de oudere is afhankelijk van de pleger, of 2) de pleger is afhankelijk van de oudere. Beiden zijn uiteindelijk slachtoffer’

Geen kwade opzet

Marieke: ‘Het gaat vaak niet om kwade opzet. De zorg voor een oudere met bijvoorbeeld dementie kan de mantelzorger ook te veel worden. Bekend is dat één op de twintig ouderen te maken heeft met een vorm van mishandeling. En maar liefst 30% van de ouderen met dementie krijgt te maken met een vorm van mishandeling.’

Meldingen bij Veilig Thuis

Hiske Jaspers, medewerker Veilig Thuis in de regio Gelderland-Zuid, vertelt: ‘Uit landelijke gegevens van Veilig Thuis blijkt dat er 2580 meldingen over ouderenmishandeling zijn gedaan in 2020. Er is een discrepantie tussen het verwachte aantal slachtoffers en het aantal meldingen bij Veilig Thuis. In de regio Gelderland Zuid zijn er bij Veilig Thuis officieel maar 65 meldingen vorig jaar gedaan over ouderenmishandeling.’

Signaleren is eerste stap

Marieke: ‘Het signaleren van ouderenmishandeling is een eerste stap. Een signaleringsinstrument kan daarbij ondersteunend zijn. In opdracht van VWS en in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Jeroen Bosch Ziekenhuis, het Spaarne gasthuis en CWZ werkt de werkgroep sinds 2019-2020 aan het (door-) ontwikkelen van een eenvoudig instrument om vroegtijdig ouderenmishandeling te signaleren. Dit signaleringsinstrument heeft de naam ERASE en is een afkorting voor Netherlands EldeR Abuse ScalE.’

Onderzoek

Marieke: ‘Momenteel worden er op de spoedeisende hulp (SEH) en polikliniek geriatrie alle patiënten van 70+ gescreend op vermoedens van ouderenmishandeling/ontspoorde mantelzorg. Dit is nodig om te onderzoeken of het ontwikkelde signaleringsinstrument valide is. Het valideringsonderzoek van ERASE zal lopen van april tot medio december 2021.’

Samenwerking met Veilig Thuis

Sinds 2016 is de werkgroep ouderenmishandeling actief in CWZ. Er vindt maandelijks een multidisciplinair overleg (MDO) plaats met zowel interne en externe professionals, waaronder Veilig Thuis. In dit multidisciplinaire overleg kan iedere professional zijn eigen expertise leveren. Marieke: ‘We komen gezamenlijk tot besluitvorming of en welke interventies nodig zijn. Om een gezamenlijke aanpak van ouderenmishandeling in de regio te ondersteunen en verstevigen is samenwerking met Veilig Thuis onontbeerlijk.’

Op de foto:
- Aan tafel zittend links vooraan: Sascha van de Poll, klinisch geriater
- Links achter staand: Marieke Verhoeven, verpleegkundig consulent geriatrie en aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling
- Op de tafel zittende: Brigitte van de Kerkhof - van Bon, SEH-arts
- Rechts achter: Hiske Jaspers, medewerker frontoffice, voorzitter landelijk platform bestrijding ouderenmishandeling, en projectleider ouderenmishandeling in de regio Gelderland Zuid
- Uiterst rechts voor: Marion Linders, medewerker Veilig Thuis in de regio Gelderland-Zuid