Symposium: Nieuwe aanpak schouderproblematiek regio Nijmegen

21 augustus 2015

Symposium: Nieuwe aanpak schouderproblematiek regio Nijmegen

Veel mensen tobben met schouderklachten. Daarom heeft een team van orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten en revalidatieartsen de krachten gebundeld in het Schouder Centrum Nijmegen (SCN). Hier kunnen patiënten terecht voor een adequate en snelle behandeling van hun schouderklachten. Zo voorkomen we chronische schouderklachten bij patiënten. In dit symposium voor huisartsen, bedrijfsartsen en andere verwijzers licht dit team graag deze evidence based practise aan u toe.

PROGRAMMA
• G. Locate (huisarts) – Schouderklachten in de huisartsenpraktijk
• M. Brouwers (bedrijfsarts) – Werkhervatting met schouderklachten: KANS of Kansloos?
• P. Kreutzer/G. Souren (fysiotherapeut) – De intake van het SCN/fysiotherapeutische behandeling binnen het SCN
• J. Jenner (orthopeed) – Chirurgische behandeling van schouderklachten (de schouder vanuit orthopedisch oogpunt)
• H. van der Linde (revalidatiearts) – Complexe schouderproblematiek, een multidisciplinaire aanpak

INFORMATIE
Datum: donderdag 17 september 2015
Tijd: van 17.30 tot 20.30 uur
Locatie: CWZ Auditorium, Weg door Jonkerbos 100, Nijmegen
Kosten: €75 per deelnemer
Accreditatie: Is aangevraagd voor huisartsen en bedrijfsartsen

AANMELDING
Wilt u meer weten over onze aanpak van complexe schouderklachten? Meldt u zich dan vóór 14 september voor het symposium aan via info@verwijder-dit.schoudercentrumnijmegen.nl. U ontvangt dan van ons verdere informatie.