Neurostimulatie voor behandeling clusterhoofdpijn

24 mei 2016

Clusterhoofdpijn komt in Nederland voor bij één op de 1000 mensen. In totaal gaat het om ongeveer 17.000 patiënten. Daarvan kampen 1000 tot 2000 mensen met deze chronische hoofdpijnvorm. Velen van hen ervaren de aandoening als 'nauwelijks met het leven te verenigen'.

In het kader van wetenschappelijk onderzoek in samenwerkingsverband met ondermeer het Leids Universitair Medisch Centrum bieden de afdelingen neurologie in CWZ en anesthesiologie in het Radboud UMC een nieuwe behandeling aan waarbij de patiënt een speciale electrode onder de huid bij het achterhoofd geplaatst krijgt die verbonden wordt met een stimulator. De operatief onderhuids geplaatste ’neurostimulator’ tempert de pijngeleiding in de hersenen via stimulatie van de achterhoofdszenuw, de ’nervus occipitalis major’. Deze zenuwbaan, verbonden met de hersenen, is verantwoordelijk voor dikwijls vele hoofdpijnaanvallen per dag.

Vergoeding
Minister Schippers van VWS heeft toestemming verleend om, per 1 januari 2016, stimulatie van de achterhoofdzenuw voor medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn volledig te vergoeden binnen het basispakket, mits de ingreep uitgevoerd en bestudeerd wordt binnen het genoemde wetenschappelijke onderzoek. Deze zogenaamde 'voorwaardelijke financiering' geldt voorlopig voor een periode van maximaal vier jaren. De zorgverzekeraars reserveren hiervoor een bedrag van ruim € 6 miljoen. Dit transmurale zorgtraject is nu ook in CWZ/RadboudUMC operationeel. Als de resultaten van de studie uitwijzen dat achterhoofdzenuwstimulatie voor medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn inderdaad effectief en veilig is, dan kan deze nieuwe behandelingsindicatie blijvend opgenomen worden in het basispakket.

Welke patiënten komen in aanmerking voor deze behandeling?

  • De patiënt voldoet aan de officiële criteria voor chronische clusterhoofdpijn
  • De patiënt heeft minstens 4 aanvallen per week
  • De patiënt voldoet aan de criteria voor medicamenteus onbehandelbare clusterhoofdpijn
  • De patiënt is minimaal 18 jaar oud
  • De patiënt gaat akkoord om geen nieuwe onderhoudsmedicatie voor clusterhoofdpijn te starten tijdens de studie