Inspirerende informatieavonden over MS

23 juni 2015

Op 16 en 17 juni organiseerde het MS Centrum CWZ in samenwerking met de MS Vereniging Nederland 2 avonden voor MS-patiënten en andere belangstellenden. Ook Radio Nijmegen heeft hier aandacht aan besteed. De bijeenkomsten werden in totaal door 190 personen bezocht. Neuroloog Gert van Dijk besprak de nieuwe middelen die gebruikt worden bij de behandeling van zogenaamde  Relapsing Remitting MS (MS met Schubs of terugvallen). Dr. Joost Smolders gaf een inkijkje in het belang van vitamine D bij MS. Vooral dit laatste onderwerp staat erg in de belangstelling en was aanleiding voor vele vragen. Daarnaast werd gemeld dat er vanuit het MS Centrum ook onderzoek met medicatie start bij patiënten met secundair progressieve en primair progressieve MS. Voor deze groep bestaat tot op dit moment nog geen behandeling. Vanuit de afdeling maatschappelijk werk gaf Lin Baris aan wat het maatschappelijk werk binnen het MS Centrum kan betekenen voor patiënten en hun familie. Daarna besprak diëtiste Minko Bello het onderwerp voeding en MS. De grote opkomst en de levendige discussie gaven aan dat het voor velen een inspirerende avond was.