Vervolgzorg in een andere instelling

Het is belangrijk om al in een vroeg stadium na te denken over uw herstel en nazorg en zelf stappen te ondernemen om zaken hiervoor te regelen. Bij voorkeur gaat u terug naar huis. Als dit niet mogelijk is dan bespreken we samen met u (en uw naaste) de mogelijkheden.

Kortdurend verblijf

Eerstelijns verblijf
Bij eerstelijns verblijf gaat het om mensen die (vaak na ontslag uit het ziekenhuis) om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Zij moeten voor korte tijd naar een zorginstelling voor verzorging en verpleging. Deze kortdurende opnames voorkomen duurdere en onnodige opnames in ziekenhuizen. Zij zijn gericht op een snelle terugkeer naar huis.

Hospice/bijna thuis huis
Een hospice verleent zorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Zij kunnen hier voor hun overlijden terecht. Een hospice brengt een eigen bijdrage per dag in rekening. Voor onder andere ontbijt, lunch, diner en schoon linnengoed. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden (een gedeelte van) de eigen bijdrage.
Naar hospices

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is voor de groep kwetsbare patiënten die na een ziekenhuisopname voor revalidatiebehandeling in een verpleeghuis wordt opgenomen. Het gaat om kortdurende, multidisciplinaire, op herstel gerichte zorg. Doel is de patiënten terug te laten keren naar huis.
Naar geriatrische revalidatiezorg

Logeerarrangementen (tijdelijk verblijf voor herstel)
Komt u niet in aanmerking voor een zorgzwaartepakket (ZZP)? En wilt u toch elders herstellen? Dan kunt u tijdelijk logeren in een verzorgingshuis of particulier zorghotel.
Naar logeerarrangementen

Langdurig verblijf

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • ouderen met ernstige dementie
  • mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking
  • mensen met een ernstige psychische stoornis.

Zzp 4: Beschut wonen met dementiezorg
Zzp 5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 
Zzp 6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 
Zzp 7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding 
Zzp 8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging 
Zzp 9b: Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging