Infographics

Santeon infographic CVA

Aantal patienten

In Santeon ziekenhuizen

Het aantal patiënten is gebaseerd op de groep patiënten met een CVA die via de Spoedeisende Hulp is opgenomen in een periode van 6 maanden in 2018 (exclusief verwezen patiënten).

afbeelding 174

174

Hersenbloeding

afbeelding 1599

1599

Herseninfarct

Aantal behandelde patienten

Hersenbloeding

Herseninfarct

Behandelingen

Verschillende soorten behandelingen in een Santeon ziekenhuis* die mogelijk zijn bij een herseninfarct.

Bij een hersenbloeding zijn er in de acute fase – behalve verlagen van de bloeddruk – geen behandelmogelijkheden.

Bij een herseninfarct zijn er in de acute fase verschillende behandelingen mogelijk. De intra-arteriële behandeling wordt niet in ieder ziekenhuis gegeven. Hiervoor zijn afspraken met ziekenhuizen in de regio waarnaar patiënten worden doorverwezen.

Als behandeling in de acute fase niet mogelijk is, gaan patiënten rechtstreeks naar de stroke unit voor verder onderzoek naar de oorzaak, behandeling van risicofactoren en opstarten van revalidatie.

26%

Intraveneuze trombolyse*

4%

Intra-arteriële behandeling*

70%

Alleen revalidatie

Behandelingen

Intraveneuze trombolyse*

Intra-arteriële behandeling*

Tijd tot behandeling

De snelheid waarmee patiënten een trombolysebehandeling krijgen (als dit mogelijk is), is bepalend voor het succes van de behandeling.

De snelheid waarmee patiënten behandeld worden met trombolyse (als dit mogelijk is), is bepalend voor het succes van de behandeling. Het is daarom van belang om bij een CVA zo snel mogelijk de huisarts of 112 te bellen en naar de spoedeisende hulp te komen. Als na het begin van de CVA 4,5 uur is verstreken, dan heeft intraveneuze trombolyse geen zin meer. Een intra-arteriële behandeling is soms nog tot 24 uur na het ontstaan van het CVA mogelijk.

24 minuten

afbeelding 24 minuten

Is de tijd dat patienten worden behandeld na binnenkomst ziekenhuis

Tijd tot behandeling

minuten

Leeftijd

Hersenbloeding

57%

Patienten ouder dan 75 jaar

Herseninfarct

48%

Patienten ouder dan 75 jaar

Leeftijd 75 +

Hersenbloeding

Herseninfarct

Verhouding

Herseninfarct
Het herseninfarct komt het meeste voor. Een deel van de hersenen krijg te weinig bloed, waardoor het hersenweefsel is beschadigd. Dit kan ontstaan door lokale trombose of doordat een stolsel van elders wordt versleept naar de hersenen en daar vastloopt. Een stolsel kan afkomstig zijn uit de halsslagaderen of uit het hart. Het achterliggende deel van de hersenen krijgt hierdoor te weinig zuurstof en raakt beschadigd.

Hersenbloeding
Een hersenbloeding ontstaat door gesprongen bloedvat. Dit kan veroorzaakt worden door afwijkende bloedvaten of door zwakke plekken. Ook speelt hoge bloeddruk vaak een rol.

afbeelding Hersenbloeding
afbeelding Herseninfarct
10 %

Hersenbloeding

90 %

Herseninfarct

Verhouding hersenbloeding / herseninfarct

Verhouding vrouw/man

Dit is de verhouding vrouw/man van de hersenbloeding patiënten en herseninfarct patiënten in een periode van 6 maanden in 2018.

Hersenbloeding

afbeelding Vrouw
afbeelding Man
36 %

Vrouw

64 %

Man

Herseninfarct

afbeelding Vrouw
afbeelding Man
46 %

Vrouw

54 %

Man

Verhouding Man/Vrouw

Hersenbloeding

Herseninfarct

Verblijfplaats na ontslag

Na ontslag uit het ziekenhuis verblijven patiënten op de volgende plaatsen:

Patiënten met een bloeding zijn vaker ernstiger aangedaan en hebben minder kans op goed herstel.

Bij publicatie was de data van CWZ over hersenbloeding niet beschikbaar.

Hersenbloeding

afbeelding Thuis
24 %

Thuis

afbeelding Revalidatiecentrum
9 %

Revalidatiecentrum

afbeelding Verpleeghuis
5 %

Verpleeghuis

afbeelding Geriatrisch revalidatie verpleeghuis
24 %

Geriatrisch revalidatie verpleeghuis

Herseninfarct

afbeelding Thuis
52 %

Thuis

afbeelding Revalidatiecentrum
6 %

Revalidatiecentrum

afbeelding Verpleeghuis
2 %

Verpleeghuis

afbeelding Geriatrisch revalidatie verpleeghuis
20 %

Geriatrisch revalidatie verpleeghuis

Verblijfplaats na ontslag

Hersenbloeding

Herseninfarct

Overleving

Na ontslag uit ziekenhuis

Soms is de beroerte zo ernstig dat patiënten hieraan overlijden. Dit is bij bloedingen vaker het geval dan bij herseninfarcten. Sommige ziekenhuizen maken de keuze om hun patiënten voor palliatieve zorg wel of niet over te plaatsen naar een hospice. Dit kan van invloed zijn op het sterftecijfer.

Hersenbloeding

71%

patienten nog in leven

Herseninfarct

95%

patienten nog in leven

Overleven bij ontslag

Hersenbloeding

Herseninfarct

Opnameduur

Aantal dagen dat de patiënt in het ziekenhuis ligt.

Wanneer de gevolgen van een CVA relatief licht zijn dan volstaat vaak een korte opname voor bewaking, onderzoek en revalidatie. Daarna kan patiënt naar huis om verder te revalideren. Wanneer een CVA ernstiger is of wanneer er complicaties ontstaan, dan is vaak een langere opname nodig. Patiënten worden hierna vaak overgeplaatst naar een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling van een verpleeghuis. Wanneer patiënten zeer ernstig zijn aangedaan volgt overplaatsing naar een verpleeghuis.
Patiënten met een heropname zijn niet meegenomen.

Hersenbloeding

44 %

0-5 dagen

27 %

6-10 dagen

29 %

Meer dan 10 dagen

Herseninfarct

59 %

0-5 dagen

22 %

6-10 dagen

19 %

Meer dan 10 dagen

Opnameduur

Hersenbloeding

Herseninfarct