Trombosedienst

De trombosezorg van INR Trombosedienst / CWZ is per 1 januari 2022 overgegaan naar TromboseZorg Dichtbij

De prikposten voor bloedafname blijven bij CWZ.

TromboseZorg Dichtbij

0487 740400