Praktische informatie wetenschappelijk onderzoek cardiologie

Praktische informatie wetenschappelijk onderzoek longziekten CWZ Nijmegen.
  • U mag maar aan 1 studie tegelijk meedoen. Dit om werking en bijwerkingen zo zuiver mogelijk te kunnen beoordelen.
  • Bijna alle studies zijn dubbelblind; dit betekent dat zowel de longarts als de patiënt niet weet wat de patiënt slikt. Alleen in geval van (ernstige) bijwerkingen en als de arts het noodzakelijk acht, kan een code verbroken worden en achterhaald worden wat de patiënt gebruikt.
  • Ook voor andere artsen kan het goed zijn te weten dat u deelneemt aan een geneesmiddelenonderzoek. De huisarts krijgt bericht over de inhoud en andere belangrijke details.
  • U kunt een reiskostenvergoeding krijgen, afhankelijk van de studie waaraan u deelneemt. Van betaling, waarmee in sommige media wordt geadverteerd, kan geen sprake zijn. Dit mag wel bij gezonde vrijwilligers, maar bij patiënten is dit niet ethisch en dus niet toegestaan. 

Ga terug naar de beginpagina longziekten researchafdeling.