Lopende wetenschappelijke onderzoeken longziekten

Lopende wetenschappelijke onderzoeken longziekten CWZ Nijmegen.

NOVELTY

Astma en COPD zijn aandoeningen die geassocieerd worden met ernstige beperking en risico op verslechtering van de gezondheid. Bij beide aandoeningen is er een groot verschil in respons op de medicatie. Astma en COPD zijn van oudsher als twee afzonderlijke aandoeningen beschouwd. Sinds kort wordt er echter ook gekeken naar patiënten met overlappende kenmerken van astma en COPD.

Doel
Het doel van dit onderzoek is het beschrijven van individuele kenmerken, behandelingspatronen en de impact van astma of COPD op de individuele proefpersoon in een bepaalde periode. In het onderzoek verzamelen we informatie die kan helpen om meer inzicht te krijgen in de biologische processen die leiden tot astma en/of COPD. Dit zal wetenschappers helpen om persoonlijke behandelingen voor deze aandoeningen te ontwikkelen.

Deelname
Studie is gesloten voor deelname.

ERS ICE database

Het ICE-databaseproject is bedoeld om 's werelds grootste, prospectief verzamelde database met klinische gegevens te verzamelen informatie met betrekking tot patiënten met pleurale effusies. Voortbouwend op gevestigde relaties, zal dit project internationale longartsen samenbrengen om een onschatbare hulpbron te creëren die beide zal worden gebruikt pleuraal onderzoek en de klinische praktijk wereldwijd. De eerste fase van het project vindt plaats gedurende drie jaar.

VKA studie

De longen, bloedvaten en huid bestaan voor een groot deel uit elastische vezels. Gedurende het leven is er bij iedereen afbraak van deze vezels. Bij gezonde mensen is er een lichte afbraak en bij mensen met de longziekte COPD is de afbraak verhoogd. De snelheid van afbraak kan worden gemeten door de bepaling van een bepaalde stof in het bloed (‘desmosine’). Deze stof wordt bij iedereen in het bloed gevonden, maar de hoogte verschilt per persoon.

In eerdere wetenschappelijk onderzoek zijn aanwijzingen gevonden dat vitamine K de elastische vezels beschermt tegen afbraak. We verwachten dus dat personen met een hoog vitamine K gehalte in het lichaam een lagere afbraak van elastische vezels hebben dan personen met een laag vitamine K gehalte. Elastische vezels zijn o.a. van belang voor het goed functioneren van de longen en bloedvaten. De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon remmen vitamine K, waardoor het totale vitamine K gehalte in het lichaam lager wordt. Wanneer een patiënt stopt met deze bloedverdunners, neemt het vitamine K gehalte weer toe. We willen graag onderzoeken of het stoppen van bloedverdunners ook leidt tot een lagere afbraaksnelheid van elastische vezels. Dit is nog nooit eerder onderzocht. Het maakt hierbij niet uit of de patiënt een longziekte (zoals COPD) heeft of niet.

Deelname
Deelnemers aan dit onderzoek zijn patiënten die gaan stoppen met de bloedverdunnende medicijnen (acenocoumarol of fenprocoumon) van de trombosedienst. Deze patiënten stoppen helemaal met de bloedverdunners of stappen over naar andere bloedverdunners.

DES 2 studie

Met dit onderzoek wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen de hoogte van een bloedwaarde (desmosine) en de mate van emfyseemvorming op CT-scan. Tevens wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen de hoogte van desmosine en de mate van verkalking in de bloedvaten. Desmosine is een stofje dat in het bloed gemeten kan worden. Hoe sneller elasticiteit in longen, bloedvaten en huid verloren gaat des te meer desmosine we in het bloed kunnen meten.

Deelname
Deelnemers aan dit onderzoek zijn wilsbekwame patiënten met COPD in de leeftijd van 18-75 jaar. Patiënten die geïncludeerd worden in dit onderzoek zijn 1 dagdeel in het ziekenhuis voor studie gerelateerde onderzoeken.

.