Interview arts, diabetesverpleegkundige, dietist

Interview arts, diabetesverpleegkundige, dietist

CWZ Diabetesteam: ‘Alle deskundigheid bij de hand’

Mensen met diabetes zijn ‘vaste klanten‘ van het ziekenhuis, omdat diabetes een chronische ziekte is. In CWZ is alle zorg en behandeling gebundeld in het CWZ Diabetesteam. Met daarin de artsen (de internisten-diabetoloog), de betrokken diëtisten en –als spin in het web- de diabetesverpleegkundigen. Samen zorgen zij voor ongeveer 1700 diabetespatiënten per jaar. Maak hier kennis met enkelen van het team van de diabetespolikliniek.

Wat doet wie?

Een vraaggesprek over hun bijdragen aan de zorg met Sven Janssen, internist-diabetoloog, Maartje Janssen, diabetesverpleegkundige en Mirian Daemen, diëtist. De rollen zijn als volgt. De arts bepaalt het beleid ten aanzien van het medicijngebruik en zorgt voor de poliklinische en klinische begeleiding van mensen met diabetes mellitus. Vervolgens gaat de diabetesverpleegkundige aan de slag met het instellen van de patiënt op de medicatie. Het doel is om ieder te helpen zo zelfstandig mogelijk om te gaan met diabetes zodat de patiënt zelf de regie houdt. Voeding is essentieel bij diabetes. Dan komt de diëtist in beeld. Streven is om de patiënt te leren wat de relatie is tussen diabetes en voeding om zo de beste balans te vinden.

Wat is de meerwaarde van een teamaanpak?

Maartje: ‘Omdat artsen, diabetesverpleegkundigen en diëtisten nauw samenwerken, is er een goede afstemming van de zorg voor de patiënt. We bekijken gezamenlijk de patiënt én de aandoening vanuit meerdere invalshoeken en specialismen. We letten op het samenspel tussen medicijngebruik, voeding, leefpatroon en andere factoren die invloed hebben op het lichaam zoals stress of hormonale veranderingen. We geven zo gerichte adviezen.’ Mirian: ‘Wanneer de diabetesverpleegkundige iets aan de medicatie verandert heeft dat consequenties voor de voeding, en andersom ook!’ Sven: ‘Beslissingen die wij als internist nemen, worden ook afgestemd met de rest van het team. Want alleen samen kunnen we elke patiënt de beste oplossing bieden.’

Wat kunnen patiënten van jullie verwachten?

Mirian: ‘Ik hoor vaak van patiënten terug dat ze de persoonlijke aandacht zo fijn vinden. We zijn ook makkelijk te benaderen. Iedereen kan ons altijd alles vragen.’ Sven: ‘We hebben veel kennis en ervaring in huis. We zien veel patiënten. En omdat iedereen weer anders is, bieden we zorg op maat.’ Maartje: ‘We willen echt samenwerken met elke patiënt en hem ondersteunen. Diabetes is een ziekte waar je altijd rekening mee moet houden. Toch proberen we samen met de patiënt ervoor te zorgen dat diabetes niet het hele leven verandert, maar een onderdeel van het leven wordt.’

Over het CWZ Diabetesteam

Het CWZ Diabetesteam bestaat uit 3 internisten met aandachtsgebied diabetes mellitus, 5 diabetesverpleegkundigen en 2 diëtisten. Zij overleggen elke twee weken. Ook is er eenmaal per twee weken overleg over de diabetische voet. Daar sluiten ook de vaatchirurg, revalidatiearts, gipsverbandmeester, orthopedisch schoenmaker en wondconsulent aan. Voor zwangeren met diabetes heeft het diabetesteam eenmaal per maand overleg met de gynaecoloog.

Contact