Betere zorg door meer samenwerking Nijmeegse huisartsen en cardiologen

01 februari 2022

Met de vernieuwde regionale transmurale samenwerkingsafspraken tussen huisartsen uit Nijmegen en de cardiologen van CWZ en Radboudumc is het volgende bereikt: Een grote(re) groep patiënten met hart- en vaatziekten in Nijmegen en directe omgeving krijgen de juiste zorg op de juiste plek. Daarbovenop is meer tijd voor de hartpatiënt en zijn er minder zorgkosten.

Met de vernieuwde regionale transmurale samenwerkingsafspraken tussen huisartsen uit Nijmegen en de cardiologen van CWZ en Radboudumc is het volgende bereikt: Een grote(re) groep patiënten met hart- en vaatziekten in Nijmegen en directe omgeving krijgen de juiste zorg op de juiste plek. Daarbovenop is meer tijd voor de hartpatiënt en zijn er minder zorgkosten. Kaderhuisarts hart- en vaatziekten Mireille ter Berg van NEO Huisartsenzorg, hoofd cardiologie Erwin Zegers (CWZ), hoofd Cardiologie Niels van Royen (Radboudumc) en manager Dagzorg van NEO Huisartsenzorg Tim van Noort hebben de afspraken ondertekend.

Samen voor betere zorg

Wat houden de regionale transmurale samenwerkingsafspraken in? De zorg van een patiënt die onder behandeling is van een cardioloog kan, als de patiënt stabiel is, overgenomen/vervolgd worden door de huisarts. Een huisarts en praktijkondersteuner hebben immers meer tijd en ervaring in het leveren van persoonlijke, laagdrempelige, gestructureerde hart-vaatzorg, ook wel cardiovasculair risicomanagement (CVRM), van een stabiele hartpatiënt. Deze afspraken bestonden al een aantal jaar, maar zijn nu aangescherpt.  Hierdoor hebben meer patiënten profijt van de  samenwerkingsafspraken en verminderen de zorgkosten.

Voordeel: Minder zorgkosten

Het komt regelmatig voor dat de cardioloog aan de huisarts vraagt om een patiënt voor CVRM te vervolgen, terwijl de patiënt ook nog gevolgd wordt door de cardioloog. Dit geeft ‘dubbele kosten’: de verzekeraar betaalt dan zowel de ziekenhuis- als de huisartskosten. Met de vernieuwde afspraken voorkom je deze ‘dubbelloop’. Cardiologen en huisartsen zijn het er over eens dat CVRM in beginsel in de eerste lijn thuishoort.

Voordeel: nieuwe  afspraken specifieke groep

Er blijven echter hartpatiënten die slechts af en toe door de cardioloog gecontroleerd móeten worden. Voor deze specifieke groep  kan de huisarts de CVRM-zorg voor zijn/haar rekening nemen. Hier zijn nu ook onderlinge afspraken gemaakt, met toestemming van de zorgverzekeraar. Zowel de cardioloog als de huisarts kunnen deze specifieke patiënten dus in de ketenzorg begeleiden.

Vertrouwen

De vernieuwde afspraken zijn een mooie mijlpaal voor kaderhuisarts hart- en vaatziekten Mireille ter Berg: 'Ik ben heel blij dat we deze stap hebben gemaakt. Binnenkort ga ik, samen met Erwin Zegers en Niels van Royen, extra toelichting geven aan de andere cardiologen van de twee ziekenhuizen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de zorg voor onze hartpatiënten zo nog beter wordt.'