Roken, alhohol en drugs

Roken

Via het hormoon insuline wordt onder andere uw bloedsuiker in evenwicht gehouden. Roken kan ervoor zorgen dat het lichaam niet meer goed op de insuline reageert met hoge bloedsuikers als gevolg. 

Alcohol

Als iemand met diabetes alcohol drinkt, gaat de lever eerst de alcohol in het bloed afbreken in plaats van de glucose naar het bloed te sturen. Hierdoor is de kans op een hypoglycaemie (een te lage bloedglucose) groter. Bij het drinken van één glas zal de kans op een hypoglycaemie klein zijn, maar bij het drinken van meerdere glazen kan dit wel merkbaar zijn.
Het eten van extra koolhydraten, of het aanpassen van de insulinedosering kan noodzakelijk zijn. Het effect van alcohol op de bloedglucosewaarden zal kleiner zijn als dit tijdens of net na de maaltijd gedronken wordt.  Belangrijk is dat men regelmatig de bloedglucosewaarden meet.