Oorzaken

Oorzaken Diabetes mellitus type 1

Risicofactoren voor het ontwikkelen van diabetes type 1 zijn nog nauwelijks bekend. Mogelijke oorzaken zijn:

  • Virussen
  • Milieufactoren
  • Voeding
  • Erfelijkheid (in geringe mate)

Diagnose

De diagnose diabetes is eenvoudig te stellen. Uw eigen huisarts kan dit doen door een druppel bloed uit uw vinger te nemen door te prikken. Met een bloedglucosemeter ziet hij hoe hoog uw glucosespiegel is.
Is die hoger dan 11 mmol/l (millimol per liter bloed)? Dan is een tweede test nodig.
Voor deze meting mag u 8 uur van tevoren niet eten of drinken.

Is de glucosewaarde bij die tweede meting hoger dan 6,0 mmol/l? Dan heeft u diabetes.
De afkorting mmol/l staat voor millimol per liter. Deze maat geeft de hoeveelheid bloedglucose per liter bloed aan. In sommige landen wordt de maat mg/dl gebruikt; milligram per deciliter.