Borstbesparend opereren

Value Based Health Care (VBHC) is een kwaliteitsinstrument dat past bij de CWZ-ambitie om de zorg waardevoller en doelmatiger te maken. Borstbesparend opereren in dagbehandeling is er een voorbeeld van.

Waardevolle zorg = een CWZ-ambitie

Het verhaal van Luc Strobbe past bij de CWZ-ambitie om de zorg waardevoller te maken.

Wat is Value Based Heath Care (VBHC)?

VBHC is een kwaliteitsinstrument dat de 7 Santeon-ziekenhuizen, waaronder CWZ, inzetten om de zorg te verbeteren. Samen bekijken ze dossiers van hun patiënten. Welke behandeling hebben ze gehad? Waren er complicaties? Als de gegevens van alle ziekenhuizen verzameld zijn, kan elk ziekenhuis daar lessen uit trekken. Een groep, bestaande uit één patiënt en verscheidene specialisten samen, kijkt dan wat er beter kan in het zorgtraject. Vervolgens zetten de ziekenhuizen een verandering in die ze continu monitoren.

Borstbesparend opereren dankzij VBHC

Borstbesparend opereren in dagbehandeling

Luc Strobbe, chirurg-oncoloog in CWZ, is zeer actief in het landelijk onderzoek naar borstsparend opereren bij borstkanker. Met een minder ingrijpende operatie in dagbehandeling bereiken artsen betere resultaten en is de kans op complicaties aanzienlijk kleiner. Zo wordt de behandeling voor patiënt én ziekenhuis waardevoller.

Kwaliteitsinstrument

Borstsparend opereren in dagbehandeling is een mooi resultaat van Value Based Health Care, kortweg VBHC. Daarmee krijgt de zorg voor de individuele patiënt én het ziekenhuis meer waarde. Als voorbeeld noemt Luc Strobbe de dagbehandeling bij borstsparend opereren. ‘Wat bleek? In Santeon ziekenhuizen ging slechts de helft van de vrouwen na de ingreep dezelfde dag naar huis, terwijl er juist minder ontstekingen en complicaties als trombose optreden als vrouwen een dagbehandeling krijgen. Dat komt omdat ze weer sneller deelnemen aan het dagelijks leven.’

Snel weer erop uit

Door dat inzicht en gestimuleerd door VBHC biedt ook CWZ tegenwoordig veel vaker borstsparende operaties aan in dagbehandeling. De dag na de operatie belt de mammaverpleegkundige op om te horen hoe het gaat. Op deze manier houdt het ziekenhuis vinger aan de pols en voelt de patiënt zich niet aan haar lot overgelaten. Strobbe: ‘Dit is waardevol voor vrouwen. Zij kunnen er snel weer op uit, op eigen tempo. En worden zelden gehinderd door complicaties of onnodige opnames.’

Krachten gebundeld

VBHC bundelt dus de krachten van verschillende ziekenhuizen. De zorg wordt waardevoller en doelmatiger. Meer mensen worden geholpen, de behandeling is beter en er is meer aandacht voor de patiënt. Of VBHC op dit moment tot meer financiële ruimte voor het ziekenhuis leidt, is volgens Strobbe de vraag. ‘Daar gaat het echter in eerste instantie ook niet om. Het gaat het ziekenhuis om kwaliteit van zorg.’ Strobbe hoopt nog lang met VBHC te werken. ‘Het houdt ons samen scherp, samen sterk.’