Nacontrole

Nacontrole borstkanker CWZ Nijmegen

Nacontrole poli

U bent behandeld voor borstkanker. Nadat alle behandelingen zijn afgerond, krijgt u nog regelmatig een nacontrole.
De controle wordt uitgevoerd door de chirurg en de mammacareverpleegkundige. Zij beantwoorden tijdens het controlebezoek uw vragen en bespreken bijvoorbeeld de eventuele bijwerkingen van de behandeling. Natuurlijk is er aandacht voor het verwerkingsproces. Het kan zijn dat u daar extra ondersteuning bij nodig heeft. We kunnen u verwijzen naar een professional.
Ook vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Bij het lichamelijk onderzoek kijkt de chirurg of de mammacareverpleegkundige naar de borst(en), borstwand (na amputatie) en de lymfekliergebieden in beide oksels en hals.
Eén keer per jaar wordt er een mammografie (borstfoto) van uw borst(en) gemaakt. De duur en frequentie van de nacontroles zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Doorgaans zal 5 jaar na de diagnose de nacontrole worden afgesloten.
Daarna krijgt u in ieder geval 5 jaar lang jaarlijks een mammografie. Het aanvragen van deze borstfoto en het verkrijgen van de uitslag verloopt via uw huisarts.

Folder