ANBI-gegevens

CWZ is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius-wilhelmina

Anbi-gegevens