Zorgverlenersportaal voor huisartsen

Binnenkort gaat CWZ het zorgverlenersportaal in gebruik nemen. Hiermee kunnen zorgverleners inzage krijgen in gedeelten van het elektronisch patiëntendossier van hun eigen patiënten. Onder bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk gegevens van andere patiënten te raadplegen.

Inzage in de medische gegevens kan alleen bij patiënten die hiervoor toestemming hebben gegeven. Toestemming geven uw patiënten via een toestemmingsformulier dat ze kunnen invullen, ondertekenen en retourneren naar CWZ.

Wanneer gaat het portaal open?
Op dinsdag 23 oktober tijdens de eerste regionale netwerkdag van zorgverleners in de eerste en tweede lijn geven we uitleg over het portaal. U hoort welke informatie inzichtelijk is en hoe u toegang kunt aanvragen. Ook geven we uitleg hoe u aan uw patiënten kunt vragen of zij toestemming willen te geven zodat u in het portaal hun gegevens kunt inzien. Tijdens deze bijeenkomst kunt u toegang voor het portaal aanvragen.

Bent u niet aanwezig tijdens de netwerkdag? Dan kunt u vanaf 1 december toegang aanvragen via het aanvraagformulier dat na 23 oktober via deze website is te downloaden. Wanneer u kunt inloggen, ontvangt u een bevestiging en een beknopte handleiding. Voor het inloggen heeft u een persoonlijke UZI-pas nodig.