Zorgdomein

Om zorgtrajecten efficiënt en correct te laten verlopen en het verwijsproces te ondersteunen, werkt CWZ met de digitale verwijs- en aanvraagapplicatie ZorgDomein.

Doorverwijzen en diagnostiek aanvragen

U kunt via ZorgDomein patiënten digitaal doorverwijzen naar CWZ of de buitenpoli’s van CWZ. Ook kunt u de vele vormen van diagnostiek digitaal aanvragen zoals beeldvorming, endoscopie, functieonderzoek of laboratoriumbepalingen.

In ZorgDomein ziet u direct de meest actuele gegevens van CWZ, zoals het zorgaanbod en de wachttijden per locatie. Ook zorgt het digitaal doorverwijzen voor een duidelijkere communicatie en een betere afstemming tussen de verwijzer en het ziekenhuis, waardoor het verwijstraject voor de patiënt soepeler verloopt.

Teleconsult via ZorgDomein

Verwacht u bij een patiënt dat de kans op een ernstige aandoening afwezig is? Dat de specialist geen tweedelijns behandeling zal starten, maar wilt u toch graag overleg? Voor een aantal aandoeningen is het mogelijk om de specialist in die situaties online te consulteren via ZorgDomein.

Indicaties
Een zogenaamd Teleconsult is mogelijk voor knieklachten, hernia van de lage rug, schildklierklachten en diabetes mellitus. Bij deze indicaties zijn de teleconsulten bij de specialist erop gericht om een aandoening uit te sluiten en niet om een behandeling te starten.

Gemak en tijdwinst
Een teleconsult levert tijdswinst op bij de patiënt (geen onnodig ziekenhuisbezoek of langdurige onzekerheid door een langere toegangstijd) en voorkomt de kosten van bezoek aan de specialist. De specialist geeft op afstand een (behandel)advies aan de huisarts. 

Gebruik van teleconsultatie via ZorgDomein