Aantal teleconsulten dit jaar fors gestegen

Sinds vrijwel alle specialismen de mogelijkheid van generieke teleconsultatie aanbieden, is het aantal telefonsulten fors gestegen.

Waren er in januari gemiddeld nog 55 teleconsulten per week, in oktober was dit aantal gestegen naar 135. In totaal 4747 teleconsulten tot november.

Tijdens de eerste coronagolf bleek het teleconsult een goede methode om onnodig ziekenhuisbezoek te voorkomen. Sindsdien is het aantal verder toegenomen.

 

Wat is teleconsultatie?

Deze teleconsultaties maken het de huisarts mogelijk om de patiënt, zonder verwijzing maar met ondersteuning van een specialist, in de eerste lijn te begeleiden/behandelen.

Daarmee blijft de polikliniek beter toegankelijk voor tweedelijns problematiek en krijgt de patiënt zorg dichtbij huis. Daarnaast wordt het eigen risico van de patiënt niet aangesproken omdat het een eerstelijns verrichting is.

 

Waarvoor kunt u teleconsultatie inzetten?

Teleconsulten kunt u inzetten bij twijfel over de noodzaak van een verwijzing. Op vier na (cardiologie, geriatrie, MDL en neurologie) alle specialismen bieden deze mogelijkheid aan.

Waar het teleconsult is geschikt voor generieke vragen.

Teleconsulten worden in principe binnen 3 werkdagen door de specialist beantwoord.

 

Vergoeding

De vergoeding voor een teleconsult is structureel geregeld met de zorgverzekeraars voor 2020 en 2021.

 

Leereffect teleconsultatie

Om het leereffect van teleconsultatie te vergroten gaan we bijscholingen, feedbacksessies en/of spiegelbijeenkomsten organiseren. Wanneer bekend is hoe we dit gaan invullen, ontvangt u daarover bericht.