Thuis bloed prikken

Iedere dag prikken de medewerkers van de INR Trombosedienst 1.500 tot 2.000 mensen. Zo’n 50% daarvan wordt thuis geprikt.

Voor wie niet mobiel of te ziek is

‘Patiënten die niet mobiel of te ziek zijn om naar een prikpost te komen, prikken wij thuis,’ aldus Elly Jonker, medewerker INR Trombosedienst (vanaf 1 januari 2022 door TromboseZorg Dichtbij). 

Mensen moeten een gegronde reden hebben om thuis geprikt te worden. Elly: ‘Bijvoorbeeld een gebroken been, hartfalen, COPD of een grote operatie. Na verloop van tijd vragen we de mensen om weer naar de prikpost te komen.

Extra controle

Normaal gesproken gaat mevrouw Stuart zelf naar de prikpost voor controle vanwege trombose. Dit keer niet. De dag voor haar operatie wordt de dosering aangepast in overleg met de behandelend arts. ‘Zo kan het bloed wat ‘dikker’ worden en kunnen er geen bloedingen ontstaan tijdens de operatie. Om dit te controleren prikken we patiënten één dag voor de operatie thuis of in het ziekenhuis’, aldus Elly.

Veilig op vakantie

De service gaat zelfs in het buitenland door. Mevrouw Stuart: ‘Ik ga regelmatig naar het buitenland. Ook daar moet ik prikken. Ik krijg van de trombosedienst een brief mee in de taal van het land waar ik naartoe ga. Die brief geef ik af en dan kan ik rustig gaan zitten. De arts neemt bloed bij mij af en de waarden geef ik door aan de trombosedienst via de fax, email of telefonisch. Trombose hoeft dus helemaal geen belemmering te zijn om waar dan ook naartoe te gaan.’