Prostaatkankerzorg

Zorg bij prostaatkanker kanker begint en eindigt bij de huisarts. Daar tussenin liggen verschillende momenten van medisch specialistische zorg en behandeling in het ziekenhuis. Belangrijk is dat de informatievoorziening en zorg tussen huisarts en specialist goed op elkaar aansluiten en dat patiënten bij verwijzing goed geïnformeerd zijn over het te verwachten traject.

In het kort: prostaatkankerzorg

Waarom?
Patiënten met verdenking op prostaatkanker een betere diagnostiek bieden door hun de juiste zorg en behandeling op de juist plaats bieden. 

Hoe?  
Versterken van de rol van de specialist bij de diagnostiek en de follow up prostaatcarcinoom. 

Wie? 
CWZ urologie, Radboudumc urologie, urologie Pantein, NEO, OCE

Status?
Pilot.

Huisarts en specialist geven dezelfde informatie

Vanaf het moment dat wordt besloten tot de eerste PSA-test krijgt de patiënt dezelfde informatie van de huisarts als van de uroloog, hiervoor is uniform voorlichtingsmateriaal beschikbaar gemaakt.

Huisarts en uroloog maken afspraken over de timing van de stappen in de vervolgdiagnostiek en behandeling. Zo krijgt de huisarts een grotere rol in het diagnostisch traject en de nazorg fase en zijn er minder medisch-specialistische controles en (be)handelingen nodig.

Nazorg

Is de patiënt behandeld in het ziekenhuis, dan begeleidt de huisarts de patiënt op medisch en psychosociaal gebied.  De huisarts voert ook een deel van de oncologische controles uit. Vanaf een jaar na de behandeling voert de huisarts zelfs alle controles uit. Dankzij de samenwerkingsafspraken is de huisarts snel en volledig op de hoogte van het behandelplan en situatie van elke patiënt en daarmee ook in staat deze controles naar behoren uit te voeren. Om de kennis actueel te houden, geven urologen regelmatig nascholing aan huisartsen.

Toekomst

Dankzij dit transmuraal zorgpad zijn we ook in de toekomst in staat om nieuwe inzichten in de diagnostiek en behandeling van prostaatkanker snel in de hele zorgketen te integreren. Op die manier werkt iedereen volgens dezelfde afspraken en komen we tot optimale prostaatkankerzorg voor de patiënten in onze regio.