Symposium zorglogistiek

Het symposium ‘Patiënten on the move’ gaat over slimmer organiseren van de zorg door gebruik te maken van cijfers. Hoe verwerken we patiëntenlogistiek in het zorgproces?

Programma

15.15 – 15.45 uur   Inloop met koffie en thee

15.45 – 16.00 uur   Welkom en aftrap

16.00 – 16.45 uur   1e ronde parallelsessies

16.45 – 17.00 uur   PAUZE

17.00 – 17.45 uur   2e ronde parallelsessies

17.45 – 18.00 uur   Plenaire afsluiting

18.00 uur                  Gelegenheid tot napraten met met een drankje en een hapje

Naast een plenair gedeelte zijn er twee parallelsessies. Hierbij is er keuze uit drie thema’s:

- Concept Buur & Zo – Dennis Moeke, lector Logistiek en Allianties aan de HAN

Het doel van Buur & Zo is om een schaalbaar logistiek concept te ontwikkelen ter ondersteuning van het gebundeld en emissievrij leveren van goederen (zoals medicijnen, maaltijden, was, etc.) aan kwetsbare inwoners. Een buurtconciërge levert die goederen en houdt tegelijkertijd een ‘oogje in het zeil ’. Met het leveren van goederen komt de buurtconciërge in contact met kwetsbare inwoners. Indien gewenst biedt ze wat extra ondersteuning, zoals het vervangen van een medicatierol en signaleert of er extra hulp, zorg en/of ondersteuning gewenst is. Buur&Zo wordt uitgebreid met een concept voor de ondersteuning van personenmobiliteit. Fieldlab Buur & Zo draagt zo bij aan positieve gezondheid en de vermindering van verkeersbewegingen en CO2-uitstoot.

- Capaciteitsmanagement in de zorgketen – Freek Hertman, senior adviseur Integraal capaciteitsmanagement CWZ

Data zijn steeds belangrijker geworden in onze samenleving. Zo ook in de zorg, bijvoorbeeld in het logistieke proces rond patiënten. CWZ en de overige partners in de zorgkeren gebruiken dit soort informatie om te berekenen welke capaciteit op welk moment nodig én beschikbaar is. Zo loopt de patiëntenlogistiek in het zorgproces zo optimaal mogelijk binnen het CWZ, juist ook tussen verschillende afdeling samen. Zou deze informatie ook nuttig kunnen zijn in de transmurale patiëntenlogistiek? Afdeling integraal capaciteitsmanagement zocht het samen met enkele netwerkpartners uit én plant op dit moment de volgende stap.

- Ontwikkelingen samenwerking in de zorgketen – Jürgen Hölters, longarts en medisch manager transmurale zorg CWZ

Als we zo doorgaan, dan moet straks één op de vier mensen in de zorg werken. Dat is niet haalbaar. Als wij de zorg toekomstbestendig willen krijgen, moeten we in de zorgprocessen op een nieuwe manier gaan denken. Hierbij draait alles om het toevoegen van waarde door de juiste hulpverlener, ook “juiste zorg op de juiste plek” genoemd. Dit doen we transmuraal, dus met betrokkenheid en inzet van alle ketenpartners. Maar hoe organiseren we straks de zorg rondom de patiënt? Wat is de rol van digitale zorg? En waarom is regionale samenwerking zo belangrijk?

Wanneer?

  • Donderdag 15 september 2022
  • Van 15.45 tot 18.00 uur
  • Inloop vanaf 15.15 uur

Waar?

Auditorium CWZ
Weg door Jonkerbosch 100
6532 SZ Nijmegen
In CWZ staat met borden aangegeven waar u moet zijn.

Kosten

  • Deelname aan het symposium is gratis.

Aanmelden

Het symposium is voorbij. 

(Aanmelden kon via het aanmeldformulier. Het aantal plekken is beperkt.)