Evaluatieformulier

Kick-off bijeenkomst HAP - SEH

Bijeenkomst 'Spoedzorg: Samen werken, elkaar versterken'

Algemeen

Hoe beoordeelt u de programmaonderdelen?

Ruimte voor toelichting:

Hoe beoordeelt u de organisatie?

Ziet u nog verbetering ten aanzien van scholing?

Benoem maximaal 2 leerpunten die u aan deze avond hebt overgehouden

Zou u betrokken willen blijven bij de ontwikkelingen rondom de samenwerking op het spoedplein en zo ja, op welke wijze?

Klik op verzenden