Wondzorg bij mensen thuis

Patiënten van wie een wond in CWZ onder controle is, hoeven tegenwoordig minder vaak naar het ziekenhuis. CWZ, ZZG zorggroep, Pantein, STMR en Verian organiseren een deel van de wondzorg thuis. Steeds meer zorgaanbieders sluiten zich hierbij aan.

Een win-win situatie voor patiënten én zorgverleners. De werkwijze is even voor de hand liggend als doeltreffend: wanneer de verpleegkundig specialist wondzorg van de thuiszorg bij een cliënt thuis is voor verzorging van de wond, dan legt deze online een beeldverbinding met het ziekenhuis. De consulent wondverzorging van CWZ beoordeelt de wond op zijn beeldscherm en overlegt met de thuiszorgmedewerker over de verdere behandeling. 

Ouderen blijven zelfstandiger

De behandeling van een complexe wond in het ziekenhuis is voor patiënten een intensief traject met veel controlemomenten. Een deel van deze controlemomenten hoeft niet meer in het ziekenhuis plaats te vinden, maar is thuis mogelijk. “Ik zie de patiënten met complexe wonden die niet zo gemakkelijk genezen”, vertelt CWZ wond- en decubitusconsulent Ronny Manupassa. “Vaak zijn dat oudere mensen die voor vervoer naar het ziekenhuis afhankelijk zijn van hun familie. Zij blijven veel zelfstandiger als ik de wond op afstand kan beoordelen en ze geen beroep hoeven doen op anderen voor vervoer.”

Online beeldverbinding

Online beeldverbinding Vanaf het adres van de patiënt maakt de verpleegkundig specialist wondzorg van thuiszorg een beeldverbinding met CWZ. De thuiszorgmedewerker geeft een eerste indruk van de wond: wat is de afmeting en is de wond schoon. De wondconsulent van CWZ beoordeelt de wond via het beeldscherm en kan direct wondverzorgingsproducten of antibiotica inzetten.

Tijdwinst

Ook voor de zorgverleners heeft de werkwijze voordelen. CWZ wondcosulent Manupassa vertelt: “Omdat we direct contact hebben, kunnen we snel schakelen en hoeven we geen schriftelijke overdracht uit te wisselen. Waar een consult met administratieve afhandeling anders drie kwartier duurde, ben ik nu in 10 minuten klaar! En heeft de thuiszorg-collega vragen over de verzorging van de wond, dan kan hij of zij meteen met mij overleggen.”

Uitbreiding

De wondzorg via beeldverbinding startte als pilot. Inmiddels is beeldbellen een standaard onderdeel geworden van wondzorg voor patiënten die slecht ter been zijn of moeilijk naar het ziekenhuis kunnen komen. Dankzij samenwerking tussen CWZ en verschillende thuiszorgorganisaties werd dit mogelijk.

Ook mensen in ZZG herstelcentrum krijgen wondzorg via beeldbellen. Dit is uitgebreid naar mensen in andere verpleeghuis-omgevingen, zoals bij Zinzia.

In het kort: telemonitoring wondzorg

Waarom? Terugdringen van patiëntbezoeken aan het ziekenhuis bij het uitvoeren van wondcontroles.

Hoe? Teleconsult via iPad.

Wie? CWZ heelkunde / wondconsulenten, CWZ transferpunt, thuiszorgaanbieders in de regio

Status? Geïmplementeerd.

Contactpersoon? Antonie Blom, a.blom@verwijder-dit.cwz.nl en Roelof Visser, r.visser@verwijder-dit.cwz.nl.

Heb je een iPhone?

Online contact met de wondzorgconsulent van CWZ is inmiddels heel gewoon. Voor huisartsen en voor wondspecialisten van thuiszorg of verpleeghuismedewerkers. Wondzorgconsulent Roelof Visser zet gewoon zijn iPhone aan.