Wondzorg bij mensen thuis

Als zorgprofessionals elkaar opzoeken en samenwerken, kunnen patiënten steeds vaker medisch specialistische (ziekenhuis)zorg krijgen in de thuissituatie. Patiënten wiens wond in CWZ onder controle is, hoeven nu minder vaak naar het ziekenhuis. CWZ en ZZG zorggroep organiseren een deel van de wondzorg thuis. Een win-win situatie voor patiënten én zorgverleners. De werkwijze is even voor de hand liggend als doeltreffend: wanneer de verpleegkundig specialist wondzorg van ZZG zorggroep bij een cliënt thuis is voor verzorging van de wond, dan legt deze online een beeldverbinding met het ziekenhuis. De consulent wondverzorging van CWZ beoordeelt de wond op zijn beeldscherm en overlegt met de ZZG-medewerker over de verdere behandeling. 

Ouderen blijven zelfstandiger

De behandeling van een complexe wond in het ziekenhuis is voor patiënten een intensief traject met veel controlemomenten. Een deel van deze controlemomenten hoeft niet meer in het ziekenhuis plaats te vinden, maar is thuis mogelijk. “Ik zie de patiënten met complexe wonden die niet zo gemakkelijk genezen”, vertelt CWZ wond- en decubitusconsulent Ronny Manupassa. “Vaak zijn dat oudere mensen die voor vervoer naar het ziekenhuis afhankelijk zijn van hun familie. Zij blijven veel zelfstandiger als ik de wond op afstand kan beoordelen en ze geen beroep hoeven doen op anderen voor vervoer.”

Online beeldverbinding

Online beeldverbinding Vanaf het adres van de patiënt maakt de verpleegkundig specialist wondzorg van ZZG zorggroep een beeldverbinding met CWZ. De ZZG-medewerker geeft een eerste indruk van de wond: wat is de afmeting en is de wond schoon. De wondconsulent van CWZ beoordeelt de wond via het beeldscherm en kan direct wondverzorgingsproducten of antibiotica inzetten.

Tijdwinst

Ook voor de zorgverleners heeft de werkwijze voordelen. CWZ wondcosulent Manupassa vertelt: “Omdat we direct contact hebben, kunnen we snel schakelen en hoeven we geen schriftelijke overdracht uit te wisselen. Waar een consult met administratieve afhandeling anders drie kwartier duurde, ben ik nu in 10 minuten klaar! En heeft de ZZG-collega vragen over de verzorging van de wond, dan kan zij meteen met mij overleggen.”

Uitbreiding

Het project startte als pilot en is onlangs geëvalueerd. In deze periode (oktober 2014 – april 2015) zijn 19 patiënten thuis bezocht en zijn 46 consulten online gevoerd. Na de zomer wordt de telemonitoring bij wondzorg uitgebreid. De teleconsulten gaan vaker plaatsvinden en ook op andere locaties dan thuis, zoals in het Herstelhotel. Om nog meer patiënten telemonitoring wondzorg thuis te bieden, staat CWZ open om hierin samen te werken met andere zorgaanbieders.

In het kort: telemonitoring wondzorg

Waarom? Patiëntbezoeken beperken in de tweede lijn bij het uitvoeren van controles.

Hoe? CWZ wondconsulent controleert via teleconsult de patiënt in de thuissituatie.

Wie? CWZ heelkunde, wondconsulenten, Transferpunt, ZZG

Status? geïmplementeerd

Heb je een iPhone?

Online contact met de wondzorgconsulent van CWZ is inmiddels heel gewoon. Voor huisartsen en voor wondspecialisten van thuiszorg of verpleeghuismedewerkers. Wondzorgconsulent Roelof Visser zet gewoon zijn iPhone aan. Lees over telemonitoring wondzorg en meer initiatieven waarmee CWZ naar mensen toe komt. http://cwzine.cwz.nl/cwz-in-de-regio/wij-komen-naar-u-toe/