Online consult met specialist

Soms is een bezoek aan de specialist niet nodig

Als de huisarts inschat dat de kans op een ernstige aandoening afwezig is en hij verwacht dat de specialist geen tweedelijns behandeling zal starten, kan hij voor een aantal aandoeningen de specialist online consulteren. De huisarts hoeft de patiënt niet te verwijzen. 

Winst voor alle betrokkenen

Een teleconsult levert tijdswinst op bij de patiënt (geen onnodig ziekenhuisbezoek en langdurige onzekerheid door een langere toegangstijd) en voorkomt de kosten van bezoek aan de specialist. De specialist geeft op afstand een (behandel)advies aan de huisarts. Nu bellen huisartsen en specialisten vaak ‘even tussendoor’. Via teleconsultatie kan de specialist in alle rust de gegevens bekijken, eerdere uitgezette vragen zien en binnen vooraf afgesproken termijn reageren. Wil de specialist op basis van de gegevens van de huisarts tóch de patiënt zien, dan volgt alsnog een verwijzing. Ook moet de patiënt instemmen met de teleconsultatie.

Vier nieuwe indicaties

Teleconsulten zijn mogelijk bij verschillende indicaties bij 10 specialismen. CWZ was het eerste ziekenhuis in Nederland dat met deze nieuwe vormen van teleconsulten startte.

In het kort: teleconsultatie

Waarom? Voorkomen van diagnostisch consult dat alleen uitsluiting als doel heeft (uitsluitdiagnostiek)

Hoe? Huisarts consulteert specialist via teleconsult met vragen over niet traumatische knieklachten, schildklierfunctiestoornissen en lumboradiculair syndroom.  

Wie? CWZ orthopedie, CWZ interne geneeskunde, CWZ neurologie, LHV, IQ Healthcare, Zorgdomein, ELG, VGZ, CZ-groep.

Status? Geïmplementeerd, 60 consulten waarvan 15 verwijzingen naar tweede lijn