Nazorg bij een TIA

Mensen die een TIA hebben gehad, worden binnen 24 uur ontslagen uit het ziekenhuis. Zij komen na 6 weken nog één keer op controle bij de nazorgpoli. Echter, zij lopen soms weken of maanden na dit laatste contact nog tegen problemen aan, vooral op psychisch en sociaal gebied.

Snelle hulp voorkomt onnodige zorg en heropname

In 2017 is een pilot gestart om te kijken of de nazorg beter kan. Gedurende een half jaar hebben deze patiënten vier keer contact met een medewerker van Pluryn en Zozijn, twee keer telefonisch en twee keer tijdens een huisbezoek. CWZ-transferverpleegkundige Isabel van de Assem: 'Deze begeleiding in een vroeg stadium zorgt ervoor dat mensen snel hulp krijgen als dat nodig is. Het voorkomt onnodige zorg en heropnames in de toekomst. Voordat we startten met deze pilot ging deze groep patiënten zonder nazorg naar huis. Pluryn en Zozijn werden dus niet ingeschakeld.' 

Andere groepen met hersenletsel

De pilot duurt tot eind 2018. Daarna wordt bekeken of deze nazorg een vervolg krijgt en ook gerealiseerd kan worden voor andere patiëntengroepen met niet aangeboren hersenletsel (zoals de mevrouw op de foto).

Patiënt met verpleegkundige na TIA | CWZ Nijmegen

CWZ-ambitie: juiste zorg op de juiste plek

Een betere nazorg na een TIA past bij de CWZ-ambitie om zorg dáár te leveren waar die het beste kan worden gegeven.