Nazorg bij een TIA

Snelle hulp voorkomt onnodige zorg en heropname bij TIA

In 2017 is een pilot gestart om te kijken of de nazorg beter kan. Gedurende een half jaar hebben deze patiënten vier keer contact met een medewerker van Pluryn en Zozijn, twee keer telefonisch en twee keer tijdens een huisbezoek.

CWZ-transferverpleegkundige Isabel van de Assem: 'Deze begeleiding in een vroeg stadium zorgt ervoor dat mensen snel hulp krijgen als dat nodig is. Het voorkomt onnodige zorg en heropnames in de toekomst. Voordat we startten met deze pilot ging deze groep patiënten zonder nazorg naar huis. Pluryn en Zozijn werden dus niet ingeschakeld.' 

Patiënt met verpleegkundige na TIA | CWZ Nijmegen

Herstel na een TIA

Mensen die een TIA hebben gehad, worden binnen 24 uur ontslagen uit het ziekenhuis. Zij komen na 6 weken nog één keer op controle bij de nazorgpoli. Echter, zij lopen soms weken of maanden na dit laatste contact nog tegen problemen aan, vooral op psychisch en sociaal gebied.

Een TIA is een tijdelijke doorbloedingsstoornis in de hersenen. Een TIA lijkt op een beroerte, maar de uitvalsverschijnselen gaan snel weer voorbij, meestal binnen een uur. TIA's kunnen een voorbode zijn van een echte beroerte.

Andere groepen met hersenletsel

De pilot duurt tot eind 2018. Daarna wordt bekeken of deze nazorg een vervolg krijgt en ook gerealiseerd kan worden voor andere patiëntengroepen met niet aangeboren hersenletsel (zoals de mevrouw op de foto).

Nazorg bij een TIA: juiste zorg op de juiste plek

CWZ zet zich in voor samenwerking in de regio door allerlei transmurale projecten, zoals nazorg bij een TIA. De juiste zorg op de juiste plek is één van de ambities van CWZ in het programma Beter beter worden - onze zorg.