Intensief zorgpad COPD

'Beter omgaan met COPD'

Er is een groep COPD-patiënten die veel zorg vraagt. Ze zijn angstig, hebben een ongezonde leefstijl en gebruiken medicijnen niet altijd goed. Thuis zijn er vaak problemen, zoals een overbelaste mantelzorger. Het gevolg is dat deze mensen geregeld met spoed worden opgenomen, terwijl dat niet zou hoeven. Verpleegkundig consulent longziekten Kirsten de Haas: ‘De zorg voor deze groep kan beter. Daarom pakken we het tegenwoordig anders aan. In onze nieuwe aanpak leren patiënten beter omgaan met hun ziekte.’

 

 

Snel de huisarts bellen

De longafdeling is extra alert op COPD-patiënten met complexe problemen. Bij zo’n patiënt schakelt de afdeling direct de verpleegkundig consulent longziekten in. Kirsten: ‘Mijn collega of ik worden het aanspreekpunt voor de patiënt, de familie en alle betrokken zorgverleners binnen en buiten CWZ. We bellen snel de huisarts en de thuiszorg voor overleg. Ook leggen we meteen contact met een maatschappelijk werker van CWZ voor hulp bij sociaal-emotionele problemen. Denk aan het omgaan met angst en het veranderen van leefstijl.’

3 dagen huisbezoek

Nieuw is ook dat de patiënt een eigen dagboek krijgt. ‘Daarin schrijven alle zorgverleners adviezen. De diëtiste noteert wat eiwitrijke voeding is, de fysiotherapeut hoe lang de patiënt kan wandelen. Zo helpen we de patiënt om dingen te onthouden’, aldus Kirsten. De overdracht naar de zorgverleners in de wijk bij het ontslag uit het ziekenhuis is ook verbeterd. Voor extra nazorg bezoekt een longverpleegkundige van de ZZG Zorggroep de patiënt de eerste drie dagen aan huis. Kirsten: ‘Die vraagt hoe het met de ‘pufjes’ gaat en vertelt wat te doen bij benauwdheid ’s nachts. De patiënt voelt zich door deze intensieve begeleiding niet aan zijn lot overgelaten. Zo maken we de overgang naar huis kleiner.’
De nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat patiënten hun ziekte beter onder controle krijgen. Als ze goed overweg kunnen met acute klachten hoeven ze niet naar het ziekenhuis, tenzij het écht nodig is. Dat is een grote verbetering voor de patiënten.

COPD

COPD is een longziekte. Het is de naam voor twee ziekten waarbij de longen niet goed meer werken: longemfyseem en chronische bronchitis. Bij longemfyseem gaan de longblaasjes kapot. Bronchitis is een vernauwing van de luchtwegen. Mensen krijgen steeds minder lucht. COPD is niet te genezen. Maar aan de klachten is wel iets te doen.

In het kort: intensief zorgpad COPD

Waarom? Terugdringen van heropnames van mensen met COPD.

Hoe? Door een intensief zorgpad zowel tijdens de opname als in de thuissituatie.

Wie? CWZ longgeneeskunde, CWZ maatschappelijk werk, CWZ transferpunt, ZZG zorggroep, OCE Nijmegen, Buurtzorg, Vérian, Brabant Zorg en STMR .

Status? Geïmplementeerd. Uitgebreid met andere zorgaanbieders

Ontwikkeling? Gebruik maken van app in de thuissituatie.

Contactpersoon? Saskia van Diepenbeek, s.vandiepenbeek@verwijder-dit.cwz.nl en Antonie Blom, a.blom@verwijder-dit.cwz.nl.

Training COPD

De tweedaagse training  (29 oktober en 19 november 2019) Intensief Transmuraal Zorgpad COPD is gericht op kennis vergroten en vaardigheden opdoen. De training is inclusief een dagdeel stage bij de verpleegkundig consulent longziekten CWZ of ZZG zorggroep. Bekijk de informatiepagina.