Hemodialyse aan huis

Mevrouw Jansen-Kuhnen: 'Thuis heb ik veel meer rust en heb ik mijn eigen dingen om me heen.'

Nieren zijn van levensbelang. Ze reinigen het bloed, regelen de vochtbalans en maken hormonen aan. Als de nieren erg slecht werken, is buikdialyse of hemodialyse nodig totdat er een eventuele niertransplantatie mogelijk is. CWZ-patiënten kunnen sinds 12,5 jaar ook thuis dialyseren.

Bij hemodialyse filtert een kunstnier in een machine het bloed. Dat gebeurt meestal in het ziekenhuis. De patiënt komt drie tot vier keer per week op een vast tijdstip naar het ziekenhuis om een dagdeel te dialyseren. Het reizen en dialyseren is voor veel patiënten zo vermoeiend dat na de dialyse de dag voor hen voorbij is. Dat kan anders dankzij thuisdialyse!

Hoe werkt thuisdialyse?

Het dialysetraject start altijd in het ziekenhuis. Arts én patiënt kiezen samen de meest geschikte behandeling: buikdialyse, hemodialyse met dialyseverpleegkundige aan huis, hemodialyse met hulp van een partner of zelfstandig dialyseren. In de laatste twee gevallen krijgt de patiënt eerst een opleiding. CWZ werkt hiervoor nauw samen met het Radboudumc, Dianet en VieCuri. Sinds drie jaar leidt CWZ zelf patiënten op voor behandeling met NxStage. Dat is een makkelijk te bedienen dialyseapparaat, waarmee ze helemaal zelfstandig dialyseren.

Eigen regie bij thuisdyalise

Volgens nefroloog Michaela Ixkes en verpleegkundigen Wendy Fleuren en Nynke Bergsma krijgen mensen door thuisdialyse grotendeels de regie over hun leven terug: ‘Patiënten zijn niet langer gebonden aan vaste aansluittijden en kunnen de behandeling zelf plannen rondom werk, gezin en sociale activiteiten.’ Langer en vaker dialyseren wordt ook gemakkelijker. Daarnaast raakt de patiënt meer betrokken bij zijn eigen behandeling. ‘Wie zelf de dialyse uitvoert, begrijpt beter wat er speelt en wat goed voor hem of haar is’, aldus Ixkes.

Veiligheid thuisdialyse

Iemand mag pas met hemodialyse thuis starten bij stabiele ziekenhuisdialyses en een stabiele toegang tot de bloedbaan. Thuisdialysepatiënten komen eens in de zes tot acht weken op de polikliniek voor controle. Zijn er bijkomende problemen? Dan komen ze tijdelijk weer in het ziekenhuis dialyseren. Veiligheid gaat immers boven alles. Ixkes: ‘Onze dialyseafdeling is altijd bezig om nieuwe ontwikkelingen in te zetten voor patiënten om dialyse zo draagbaar mogelijk te maken voor mensen. Want als het om leven gaat, is alleen het beste goed genoeg.

Positieve ervaring met thuisdialyse

‘Ik zou niet anders meer willen!’ Mevrouw Jansen-Kuhnen uit de wijk Horstacker in Nijmegen dialyseert 4 ochtenden in de week op haar gemak in haar slaapkamer annex dialyseruimte. Dialyseverpleegkundige Grace van den Bosch heeft zojuist mevrouw geprikt en aangesloten op het apparaat met de kunstnier. De komende 3 uur zuivert dit apparaat het bloed van mevrouw. ‘Gelukkig krijg ik sinds 2 jaar thuisdialyse. Het is een enorm verschil met de behandelingen die ik voorheen had in het ziekenhuis. Thuis heb ik veel meer rust en heb ik mijn eigen dingen om me heen. Als ik zin heb om een leuk tv-programma te zien, is de tv binnen handbereik. Als ik alleen al denk aan die keren dat ik op de taxi heb moeten wachten om opgehaald te worden uit CWZ! Dit is een enorme vooruitgang. Ik zou niet anders meer willen.’ Als mevrouw is aangesloten, komen 2 van haar 5 chihuahuas, Chica en Boyke, vrolijk binnen trippelen. Ze nestelen zich op haar schoot. ‘Dat zou in het ziekenhuis niet kunnen’, zegt mevrouw Jansen lachend.

September 2017

> Naar het overzicht patiëntenverhalen

Meer CWZ-voorbeelden van ziekenhuiszorg dicht bij huis

Hoe goed we ook voor onze patiënten zorgen, de meeste mensen zijn het liefste thuis. Of in elk geval in een huiselijke omgeving. Zeker als ze ziek of kwetsbaar zijn. CWZ heeft samen met zorgpartners in de regio al veel innovatieve projecten dicht bij de patiënten thuis gerealiseerd (transmurale zorg). Soms gaat het om een heel zorgtraject voor chronische aandoeningen. Een andere keer gaat het om een bepaalde behandeling. Maar uitgangspunt is altijd: de juiste zorg op de juiste plek organiseren.

Juiste zorg op de juiste plek = een CWZ-ambitie

Het verhaal van mevrouw Jansen-Kuhnen past bij de CWZ-ambitie om zorg dáár te leveren waar die het beste kan worden gegeven.