Bloedtransfusie aan huis

Inzetten op kwaliteit van leven

Soms is de gang naar het ziekenhuis loodzwaar, maar wel noodzakelijk. Voor een wekelijkse bloedtransfusie bijvoorbeeld, bij terminale leukemie of een andere beenmergziekte. ‘Als je deze mensen zo’n opgave kunt besparen, verbetert hun kwaliteit van leven’, zegt oncologieverpleegkundige Bennie Lukkezen. ‘Dan neem ik het bijbehorende administratieve traject op de koop toe.’ Op de foto bereiden de gespecialiseerd ZZG-verpleegkundigen Francis Mensink (links) en Lisette van Horne een bloedtransfusie voor.

Goede afspraken voor bloedtransfusie thuis

Om de bloedtransfusies in de thuissituatie mogelijk te maken, zijn veel partijen betrokken. INR Trombosedienst prikt bloed voorafgaand aan de transfusie. De oncoloog bepaalt of de transfusie mogelijk is. Gespecialiseerde verpleegkundigen van ZZG zorggroep halen het bloed op in CWZ en bereiden de transfusie bij de patiënt ter plekke voor en sluiten het infuus aan.

In het kort: bloedtransfusies

Wat? Patiënten zoveel mogelijk in eigen vertrouwde omgeving behandelen.

Hoe? Patiënten met een chronische aandoening krijgen in de thuissituatie hun bloedtransfusie. Deze bloedtransfusies zijn niet acuut en moeten regelmatig worden toegediend.

Wie? CWZ oncologie, Transferpunt, klinisch chemisch laboratorium, apothekers thuiszorg coördinatiecentrum, ZZG, huisartsen 

Status? Geïmplementeerd, 52 transfusies per jaar

Bloedtransfusies thuis: juiste zorg op de juiste plek

CWZ zet zich in voor samenwerking in de regio door allerlei transmurale projecten, zoals bloedtransfusies thuis. De juiste zorg op de juiste plek is één van de ambities van CWZ in het programma Beter beter worden - onze zorg.